Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh): Minh bạch đấu thầu qua mạng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Sự kiện
10:28 PM 03/09/2020

Vừa qua, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đạt được nhiều thành tựu trong đời sống, kinh tế và xã hội. Để có được những kết quả đó, địa phương thực hiện tốt các chính sách đồng thời minh bạch hóa trong mọi công tác quản lý. Một trong những điểm nhấn đó là hoạt động đấu thầu qua mạng.

Minh bạch hoàn toàn các hoạt động đấu thầu

100% các gói thầu ở đây đã được áp dụng rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn (có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng) và thuộc lĩnh vực xây lắp (có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng), trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh): Minh bạch đấu thầu qua mạng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản  - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Thông qua hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia, có doanh nghiệp chỉ mất khoảng 2 tiếng đã hoàn thành mọi thủ tục tham gia gói thầu cung cấp giải pháp phần mềm và hệ thống máy tính để bàn.

Với một máy tính nối mạng, doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả công việc tham gia dự thầu ở mọi nơi, mọi lúc. Từ việc mua hồ sơ, kê khai và hoàn thiện giấy tờ với khối lượng lớn đều có thể thực hiện thông qua chương trình đấu thầu trên mạng. Chủ đầu tư dễ dàng quản lý thông tin nhà thầu, hồ sơ các dự án vì mọi thông tin được lưu trữ trên trang http: /muasamcong.mpi.gov.vn/.

Trong thời gian qua, thị xã Quảng Yên có 11 dự án, hạng mục công trình đầu tư xây dựng. Trong đó có 6 dự án về nâng cấp hạ tầng kỹ thuật giao thông, chỉnh trang đô thị và 5 dự án về lĩnh vực giáo dục. 100% các gói thầu đều được UBND thị xã Quảng Yên đấu thầu qua mạng. Đây đang được coi như một xu thế tất yếu nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, giảm việc tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, nảy sinh tiêu cực trong công tác đấu thầu.

Làm tốt công tác vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

Tính đến ngày 20/5, giá trị giải ngân trên địa bàn thị xã đạt trên 100 tỷ đồng bằng 13,3% kế hoạch, đạt 35% so với vốn đã cấp, phải hoàn thành cơ bản giải ngân nguồn vốn theo dự án đầu tư công. Tiến độ giải ngân vốn chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; các chủ đầu tư chưa chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư; thời gian thẩm định vốn đồng ý khởi công dài; nguồn vốn chấm điểm theo NQ16 của HĐND tỉnh đến nay mới cấp được 50%; nguồn thu cấp quyền sử dụng đất phụ thuộc vào kế hoạch đấu giá đất; công tác GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn chưa kịp thời.

Lãnh đạo thị xã Quảng Yên chỉ đạo: Về vốn xây dựng cơ bản đối với NTM những công trình nào cần thực hiện quy trình về đấu thầu thì phải đảm bảo theo đúng quy định; những công trình đang triển khai khởi công, thi công cần đẩy nhanh khối lượng cùng với việc tạm ứng nguồn vốn, từ đó cải thiện chỉ số giải ngân nguồn vốn. Chủ tịch UBND các xã, phường trong quá trình thực hiện thủ tục thanh toán quyết toán, cần trực tiếp phối hợp với Kho bạc thị xã, giám sát đôn đốc chặt chẽ việc thực hiện. Về vốn hỗ trợ sản xuất, đề nghị lãnh đạo địa phương phải có thông tin đến các đối tượng được hỗ trợ và triển khai ngay việc giải ngân các nguồn vốn này. Mục tiêu phấn đấu đến hết 30/5 tối thiểu giải ngân được 50% các nguồn vốn, các địa phương chủ động rà soát thực hiện theo lộ trình.

Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh): Minh bạch đấu thầu qua mạng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản  - Ảnh 2.

Thời gian qua, thị xã Quảng Yên hoàn thành nhiều dự án trọng điểm, nỗ lực vươn lên trở thành điểm sáng khu vực phía Tây của Quảng Ninh.

Liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản, các xã phường rà soát lại trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh về kế hoạch sử dụng đất năm 2020, nếu những công trình không đủ điều kiện liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nguồn tài chính cần có điều chỉnh ngay.

Tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân, đặc biệt đối với những công trình có tổng mức đầu tư lớn. Đối với những công trình mới khởi công nằm trong kế hoạch 2020 phải làm thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nếu đủ điều kiện ký hợp đồng phải thực hiện ngay việc tạm ứng đầu tư vốn. Đối với các công trình đủ điều kiện để quyết toán các địa phương phải đôn đốc nhà thầu hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện việc quyết toán.

Phương Hoa
Ý kiến của bạn