Thiệu Hóa: Nửa nhiệm kỳ nhìn lại - Sức mạnh từ nội lực

Địa phương
11:09 AM 21/11/2023

Nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp huyện Thiệu Hóa đã chung sức, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nguồn lực cho đầu tư phát triển ngày càng tăng, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Khát vọng phát triển

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng phát triển của Đảng, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra; trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thiệu Hóa đã chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, tranh thủ thuận lợi, khắc phục và vượt qua, thách thưc, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong 27 chỉ tiêu có 15 chỉ tiêu đạt và vượt mức, 12 chỉ tiêu hoàn thành 50% trở lên so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thiệu Hóa: Nửa nhiệm kỳ nhìn lại - Sức mạnh từ nội lực- Ảnh 1.

Sản phẩm OCOP được đưa vào các gian hàng tại hệ thống siêu thị.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; quy mô kinh tế tăng nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 6,27%. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,19%; Công nghiệp - xây dựng tăng 7,44%; dịch vụ tăng 5,37%; ngành dịch vụ ước chiếm 26,08% năm 2023. Quy mô giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 13.566 tỷ đồng, gấp 1,34 lần so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 6,86 triệu đồng, cao hơn 15,36 triệu đồng so với năm 2020 và bằng 62,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Mặt khác, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản năm 2023 ước đạt 2.480 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2020. Các chương trình liên kết sản xuất tiếp tục phát huy hiệu quả, tổng diện tích các loại cây trồng liên kết sản xuất khoảng 2.634,4 ha, mô hình sản xuất rau an toàn tập trung đạt quy mô 42 ha, phát triển được 10,65 ha nhà màng, nhà lưới sản xuất rau củ, quả an toàn, chất lượng, giá trị cao. 

Một số dự án chế biến nông sản đã được hoàn thành đầu tư đưa vào sử hoạt động như: Nhà máy chế biến nông sản Tâm Phú Hưng của Tổng Công ty Mía đường Lam Sơn, nhà máy chế biến gạo của Doanh nghiệp Thuần Dũng, đã góp phần thúc đẩy liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, đồng thời gia tăng giá trị của sản phẩm nông sản.

Thiệu Hóa: Nửa nhiệm kỳ nhìn lại - Sức mạnh từ nội lực- Ảnh 2.

Sản phẩm miến gạo Phương Nhàn và bánh đa nem Phương Nhàn, sản phẩm OCOP 3 sao của hộ kinh doanh Nguyễn Viết Phương.

Những kết quả ấn tượng bước đầu

Bên cạnh việc xác định 27 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, huyện Thiệu Hóa đề ra chương trình trọng tâm, như Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt và nhân dân đồng tình ủng hộ. Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế; chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ…

Nhờ triển khai nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, đúng đắn, nên mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của huyện Thiệu Hóa vẫn tiếp tục khởi sắc. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn ngày càng được đầu tư đồng bộ, theo hướng hiện đại cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay. Sản phẩm OCOP đạt được kết quả đột phá và khá toàn diện. 

Huyện và các xã, thị trấn đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, cân đối nguốn ngân sách một cách thỏa đáng để kích cầu xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Với cách làm này, nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo nên đã thu hút được sự tham gia đông đảo của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như huy động đóng góp nguồn lực xã hội hóa. Phong trào hiến đất, mở đường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, xây dựng đường, tường rào mẫu, xây dựng sân chơi thể thao, phân loại rác thải đầu nguồn, đặt tên đường, gắn biển số nhà đã triển khai rộng khắp, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn và đô thị.

Từ những cố gắng đó, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhân đạt chuẩn NTM; 100 số xã trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2023, dự kiến có 08 xã NTM nâng cao, có 3 xã NTM kiểu mẫu. Chất lượng đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, môi trường sinh thái khu vực nông thôn ngày càng được chú trọng, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng lên rõ rệt. 

Cùng với đó, Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"- OCOP được tăng cường chỉ đạo; đến nay, toàn huyện đã có 22 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, trong đó: 07 sản phẩm 4 sao và 15 sản phẩm 3 sao.

Thiệu Hóa: Nửa nhiệm kỳ nhìn lại - Sức mạnh từ nội lực- Ảnh 3.

Khu nông nghiệp công nghệ cao của huyện.

Đáng chú ý, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ngành công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,44%; năm 2023 ước đạt 7.549 tỷ đồng, gấp 1,48 lần năm 2020. Đã thành lập thêm 3 cụm công nghiệp (CCN) gồm: CCN Hậu Hiền, CCN Ngọc Vũ, CCN số 2 Vạn Hà với tổng diện tích 90ha, nâng tổng số CCN trên địa bàn huyện lên 4 cụm với tổng diện tích 111,41ha, tổng đầu tư đăng kí là 768 tỷ đồng. Như vậy, tổng huy động vốn đầu tư và phát triển giai đoạn 2021-2023 ước đạt 12.068 tỷ đồng, đạt 60,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ cả về giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Hàng năm, tỷ lệ số trẻ mầm non được đánh giá đạt yêu cầu theo quy định từ 96% trở lên; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 99% trở lên; chất lượng giáo dục toàn diện THCS có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lam Sơn thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh, trong đó 3 năm liên tiếp có học sinh đạt điểm thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lam Sơn. Học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm đạt 99% trở lên.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi động, phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng thụ hưởng tinh thần của Nhân dân.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Thiệu Hóa: Nửa nhiệm kỳ nhìn lại - Sức mạnh từ nội lực- Ảnh 4.

Dưa vàng Vạn Hà, sản phẩm OCOP 4 sao của HTX DVNN Thiệu Hưng

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XX, đồng chí Hoàng Trọng Cường, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Mục tiêu chung là giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phát huy tối đa tiềm tối đa tiềm năng lợi thế để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao, chuỗi giá trị gắn với Chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm, chương trình NTM nâng cao, kiểu mẫu; phát triển nhanh lĩnh vực sản xuất công nghiệp gắn với phát triển đô thị, thương mại dịch vụ và giải quyết việc làm, coi đây là lĩnh vực tạo ra đột phá trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng nhanh và bền vững.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn và hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Phát huy kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, huy động tối đa các nguồn lực, trong đó coi trọng nguồn lực đóng góp của Nhân dân, nguồn lực xã hội hóa khác để đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu là một trong những huyện đi đầu trong xây dựng NTM nâng cao, đến năm 2025, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trở lên. 

Đồng thời, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng, Thiệu Hóa tập trung nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai các dự án, thúc đẩy sản xuất phát triển. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh nhằm huy động nguồn lực nhà nước cho đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy hoạch. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đáp ứng đủ nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Triều Nguyệt-Yến Hoàng
Ý kiến của bạn