Thông qua danh sách 205 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Chính trị - xã hội
04:11 PM 16/04/2021

Ngày 16/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lâp danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV.

Thông qua danh sách 205 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết ngày 18/3, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã lập danh sách sơ bộ 205 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐBQH khoá XV, sau đó đã gửi Biên bản Hội nghị và báo cáo đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai các công việc theo luật định.    

Thông qua danh sách 205 người ứng cử ĐBQH khóa XV - Ảnh 1.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba. (Ảnh: Nhật Minh).

Trên cơ sở đó, ngày 28/3/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1244/2021/UBTVQH14, điều chỉnh lần thứ 2 về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, theo số liệu của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số người được lập danh sách sơ bộ cả Trung ương và địa phương là 1.093 (trong đó Trung ương là 205 người, địa phương 888 người, trong đó có 75 người tự ứng cử), đạt tỉ lệ 2,19 người ứng cử/1 đại biểu được bầu (khóa XIV tỉ lệ là 2,29, khóa XIII tỉ lệ là 2,17).

Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 205 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH đến các địa phương để tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến với người ứng cử.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Ông Đỗ Văn Chiến cho biết ngay sau Hội nghị này, Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ gửi Biên bản hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo quy định.

100% người ứng cử đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương đạt tín nhiệm 100%

Theo báo cáo của Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp (102 xã, phường, thị trấn thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có người ứng cử cư trú) triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 205 người được giới thiệu ứng cử.

Các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo đánh giá của Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam là "công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định".

Cụ thể, kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV như sau:

Các cơ quan Đảng: 11 đại biểu đều được cử tri tín nhiệm 100%; Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh là không có

Khối Chủ tịch nước, gồm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước cũng được cử tri tín nhiệm 100%

Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cả 130/130 người đều được cử tri tín nhiệm 100%.

Khối Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Trưởng Bộ Công an có tổng số là 15 đại biểu. Kết quả 15/15 người được cử tri tín nhiệm 100%

Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu) có 12 đại biểu, Bộ Công an có 2 đại biểu và cũng được cử tri tín nhiệm 100%

Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước, mỗi nơi có 1 đại biểu và cũng được cử tri tín nhiệm 100%

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 29 đại biểu, qua lấy tín nhiệm cử tri nơi cư trú đều đạt tín nhiệm 100%.

P. Thủy (TH)
Ý kiến của bạn
Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.