Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 95% dự toán năm

Tài chính - Đầu tư
09:34 AM 04/12/2023

Theo Bộ Tài chính, 11 tháng năm 2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán. Theo tính toán, thu ngân sách nhà nước có thể hoàn thành dự toán vào phút chót nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các khoản thu sụt giảm.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11/2023 ước đạt gần 127 nghìn tỷ đồng, bằng 7,8% dự toán.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 106,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán, thấp hơn khoảng 48 nghìn tỷ đồng so với thu tháng trước.

Số thu thấp hơn chủ yếu do một số khoản thu chế độ cho phép thu theo quý như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước... phát sinh quý III các doanh nghiệp đã kê khai nộp trong tháng 10, sang tháng 11 phát sinh thấp.

Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 12,1% dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 15,7 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt khoảng 30 nghìn tỷ đồng, bằng 7,1% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng khoảng 14,3 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 95% dự toán năm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Với số thu của tháng 11/2023 nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 11 tháng năm 2023, thu NSNN ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán, giảm 7,1% so cùng kỳ năm 2022. Như vậy, trong tháng cuối cùng của năm, cả nước chỉ phải thu thêm 83.000 tỷ đồng để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Mục tiêu này theo tính toán là khả thi.

Dù thu ngân sách nhà nước ước hoàn thành dự toán nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các khoản thu sụt giảm. Cụ thể, thu nội địa lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 1.272,7 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4% dự toán năm và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính có 27 địa phương thực hiện thu nội địa 11 tháng đạt trên 95% dự toán; 13 địa phương có tăng trưởng thu so cùng kỳ, trong khi có tới 50 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 57,1 nghìn tỷ đồng, vượt 35,9% so với dự toán đề ra nhưng giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 206,8 nghìn tỷ đồng, tốc độ thu rất chậm, mới bằng 86,5% dự toán năm và giảm sâu nhất, lên tới 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm do tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tính đến ngày 15/11/2023 đạt 587,7 tỷ USD, giảm 9% so cùng kỳ; riêng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế giảm 15,5%.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi tháng 11/2023 ước đạt 158,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 1.502,9 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 11 tháng ước đạt 953 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán năm và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt gần 461 nghìn tỷ đồng, bằng 63,4% và tăng 36,3%; chi trả nợ lãi 86,4 nghìn tỷ đồng, bằng 84% và tăng 3,4%.

Chi ngân sách tăng chủ yếu đến từ việc đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.