Thu ngân sách nhà nước tăng 14,8% trong 5 tháng

Tài chính - Đầu tư
10:52 AM 30/05/2024

Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê cho biết tại công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm vào sáng 29/5.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2024 ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 5/2024 ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán năm và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách nhà nước tăng 14,8% trong 5 tháng- Ảnh 1.

1 / 1Thu, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024. Đồ họa: Tổng cục Thống kê

Thu từ dầu thô tháng 5/2024 ước đạt 5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán năm và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2024 ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 116,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 5/2024 ước đạt 140,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế năm tháng đầu năm 2024 ước đạt 656,7 nghìn tỷ đồng, bằng 31% dự toán năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2023. 

Các hoạt động chi luôn đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 460,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 148,3 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% và giảm 5,6%; chi trả nợ lãi 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42,5% và tăng 10,1%.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi với nhiều tiện ích Ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi với nhiều tiện ích

Theo kế hoạch vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi) vào ngày 28/6.