Thu ngân sách nhà nước tăng 9,8% trong quý I

Tài chính - Đầu tư
03:18 PM 03/04/2024

Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng thu NSNN ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, số thu quý I/2024 đạt khá so với dự toán, chủ yếu do đã tập trung các khoản thu phát sinh trong quý IV/2023 và chênh lệch theo quyết toán thuế năm 2023 theo chế độ được kê khai nộp NSNN trong quý I/2024.

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, trong tổng số thu trên, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu nội địa quý I/2024 ước đạt 467,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán, tăng 13,5% (so với cùng kỳ năm 2023).

Nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 33,5% dự toán, tăng 9,7%.

Thu ngân sách nhà nước tăng 9,8% trong quý I- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Tài chính, số thu quý I đạt khá so dự toán chủ yếu do đã tập trung thu các khoản phát sinh quý IV và chênh lệch theo quyết toán thuế năm 2023 như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng các đối tượng nộp theo quý, thuế thu nhập cá nhân... theo chế độ được kê khai nộp ngân sách nhà nước trong quý I/2024. Trong đó, riêng thu thuế thu nhập doanh nghiệp quý I đã thu (2/5 kỳ nộp thuế) đạt 45,5% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ.

Hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá (trên 25%) so dự toán, trong đó, thu từ 03 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 35,4% dự toán, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2023; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 33,4% dự toán, tăng 5,9%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 42,5% dự toán, tăng 41,1%... Riêng các khoản thu từ nhà, đất và thu cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản tiến độ thấp so dự toán (tương ứng ước đạt 17,6% và 14,4%), song vẫn có tăng trưởng so cùng kỳ (tương ứng tăng 70,8% và 4,8%).

Về số thu trên địa bàn, Bộ Tài chính cho biết, ước tính có 29/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I đạt trên 30% dự toán; 52/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Số thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 2,1%. Thu cân đối từ xuất nhập khẩu tháng 3 ước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I/2024 đạt 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, giảm 12,5%.

Trong 3 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được giao, tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ước tính số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 3 tháng đầu năm khoảng 20,6 nghìn tỷ đồng.

Để chống thất thu thuế, ngành Thuế cũng tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu, đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện đúng, đủ các khoản thuế phát sinh còn phải nộp sau quyết toán vào ngân sách nhà nước kịp thời theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn... cũng như công tác thanh tra, kiểm tra.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng, tăng gấp 3 lần sau hơn 10 năm.