Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng

Địa phương
04:42 PM 06/12/2021

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban bành Quyết định 3145/QĐ-UBND nhằm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng. Mức được hỗ trợ từ 1 triệu hoặc 2 triệu đồng/Tổ/tháng tùy vào địa bàn và các vùng được phân loại dịch.

Có thể nói, các tổ phòng, chống dịch cộng đồng chính là cầu nối chủ động về công tác phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đến với nhân dân. Không thể phủ nhận sự hỗ trợ kịp thời  về công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình cơ sở, phát hiện, truy vết, cách ly trong công tác phòng, chống dịch giúp cho người dân yên tâm, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Để động viên và ghi nhận những nỗ lực, cống hiến này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban bành Quyết định 3145/QĐ-UBND nhằm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng.

Định mức khoán kinh phí hoạt động cho Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng được quy định cụ thể như sau. Hỗ trợ mức 02 triệu đồng/Tổ/tháng đối với các địa bàn có áp dụng biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 9 trở về trước) và các vùng được phân loại dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 (cấp nguy cơ cao tương ứng với màu cam và màu đỏ) quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" (từ tháng 10 đến hết năm 2021). Các địa bàn còn lại được hỗ trợ với mức 01 triệu đồng/Tổ/tháng.

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng. - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Tổ Phòng, chống dịch cộng đồng hỗ trợ phát hiện, truy vết, cách ly phòng, chống dịch

Mức hỗ trợ quy định tại Điều này áp dụng kể từ ngày Tổ được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập đến hết năm 2021.

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành công tác được giao của Tổ, giao Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổ và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo mức quy định nêu trên đối với các Tổ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với cơ quan Y tế trên địa bàn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn giám sát về hoạt động của Tổ và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo mức quy định nêu trên đối với các Tổ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kịp thời hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Tổ theo quy định.

Cẩm Tú
Ý kiến của bạn