Thừa Thiên Huế: Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Địa phương
06:26 AM 02/04/2024

Chiều ngày 01/4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, căn cứ nguồn vốn được Trung ương phân bổ hàng năm, đơn vị đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định về giao vốn thực hiện chương trình; trên cơ sở các Quyết định giao vốn của UBND tỉnh, các địa phương đã ban hành các Quyết định giao vốn cho các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện.

Nhằm mục đích đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương thực hiện một số nội dung như tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trong triển khai thực hiện Chương trình. Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; Kịp thời xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn kinh phí được phân bổ năm 2024.

Thừa Thiên Huế: Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia- Ảnh 1.

Quảng cảnh phiên họp (Ảnh: BTTH)

Bên cạnh đó, đại diện Ban Dân tộc tỉnh cho biết, đã tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG DTTS tại các địa phương: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà. Các dự án cơ bản đang trong quá trình xây dựng Kế hoạch, phê duyệt dự toán để triển khai thực hiện; triển khai một số dự án nổi bật như hỗ trợ nhà ở; 02 dự án bố trí ổn định dân cư của huyện Nam Đông triển khai đảm bảo tiến độ, Dự án bố trí ổn định dân cư Quảng Nhâm, huyện A Lưới; đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện A Lưới…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ trì các chương trình MTQG cần thường xuyên rà soát, bám sát kế hoạch việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Có kế hoạch chi tiết về giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải triển khai thực hiện phần mềm quản lý dữ liệu. Bên cạnh đó có giám sát, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương. Qua đó, chú trọng đến tiến độ phân bố nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặc biệt, phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án các chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể và chi tiết trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp, hướng dẫn trong việc thực hiện các dự án, tiểu dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Quan tâm về việc triển khai xóa nhà tạm, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người dân, tạo điều kiện hỗ trợ, đẩy mạnh tạo sinh kế cho người dân. Tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, các dự án triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương. Kịp thời có hướng dẫn cho các địa phương trong việc triển khai thực các chương trình mục tiêu quốc gia một cách hiệu quả và đồng bộ.

Minh Tú
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng, tăng gấp 3 lần sau hơn 10 năm.