Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) báo lãi quý 3 gần gấp 4 lần cùng kỳ nhờ cơ cấu lại sản phẩm và chi phí

Doanh nghiệp - Doanh nhân
04:13 PM 28/10/2021

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021 Thực phẩm Hữu Nghị đã hoàn thành đến 95% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (mã chứng khoán HNF) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 439 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nhờ chi phí vốn giảm sâu hơn, đến 21 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 130 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 29,7%.

Trừ các loại chi phí, quý 3 Thực phẩm Hữu Nghị còn lãi sau thuế 19,5 tỷ đồng, gấp 3,6 lần lợi nhuận đạt được trong quý 3 năm ngoái.

Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) báo lãi quý 3 gần gấp 4 lần cùng kỳ nhờ cơ cấu lại sản phẩm và chi phí - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 37,7 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ 95% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,3 tỷ đồng, gấp 4,6 lần lợi nhuận đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020.

Giải trình kết quả kinh doanh với lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, Thực phẩm Hữu Nghị cho biết do trong năm 2021 công ty đã thực hiện tái cấu trúc lại cơ cấu sản phẩm và chi phí bán hàng, dẫn đến lợi nhuận tăng mạnh.

Thái Hiếu
Ý kiến của bạn