Thủy điện Thác Bà (TBC) lãi 210 tỷ đồng cả năm, vượt 14% kế hoạch

Doanh nghiệp - Doanh nhân
03:56 PM 06/02/2022

Trong đó lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 của Thủy điện Thác Bà giảm 28% so với cùng kỳ.

CTCP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu đạt 111 tỷ đồng, giảm 21,3% so với quý 4/2020. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp quý 4 đạt 63 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ. Thủy điện Thác Bà có giải trình, nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh giảm sút do lưu lượng nước về hồ giảm, khiến cho sản lượng điện giảm khiến doanh thu giảm.

Trừ các loại chi phí khác, lợi nhuận trước thuế đạt 41 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 37 tỷ đồng, giảm 28% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 24 tỷ đồng.

Thủy điện Thác Bà (TBC) lãi 210 tỷ đồng cả năm, vượt 14% kế hoạch - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 495 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2020. Trong năm chi phí tài chính giảm được 13 tỷ đồng, xuống còn 23 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi lãi tiền vay. Còn doanh thu tài chính lại tăng hơn 5 tỷ đồng, lên trên 16 tỷ đồng.

Trừ các chi phí khác, lợi nhuận trước thuế đạt 247 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 209 tỷ đồng, giảm 4% so với số lãi 218 tỷ đồng đạt được năm 2020, và vượt 14% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 169 tỷ đồng.

Thái Hiếu
Ý kiến của bạn