Tích cực hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI

Phòng phóng viên
08:32 AM 06/04/2024

Tiếp tục phát huy những thành công của Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” sau 15 lần tổ chức, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024. Đây là một trong những sự kiện đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung theo quy định tại Thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI đều có thể gửi tác phẩm dự Giải. Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức thành viên các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, đơn vị thành viên tham dự Giải.

Tích cực hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI- Ảnh 1.

Các tác phẩm dự Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI cần đáp ứng các nội dung sau: Tác phẩm tham gia Giải phải có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phải là những tác phẩm nổi bật, ấn tượng bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới xã hội những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

Các tác phẩm có nội dung liên quan đến công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh của Mặt trận Tổ quốc các cấp; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Ngoài ra, các tác phẩm có thể phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước, các địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XII, Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phản ánh tình cảm, nguyện vọng, việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng cố niềm tin cua nhân dân.

Tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; hay các vấn đề liên quan đến môi trường: "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"; các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nhất là trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động cứu trợ khi có tình huống thiên tai, sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) hằng năm và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả thực hiện 05 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công tác xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" hay các phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", Tháng cao điểm "Vì người nghèo"...

Tích cực hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI- Ảnh 2.

Qua 15 lần tổ chức , Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" luôn nhận được sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cả nước. Ảnh tư liệu.

Các tác phẩm dự Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI cần tập trung tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nhất là trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; về lập trường, quan điểm của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về vai trò, sự đóng góp của các hội đoàn và người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền về kết quả mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các loại hình báo chí dự Giải bao gồm: Báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), ảnh báo chí. Các thể loại bao gồm: Bài nghiên cứu, phản ảnh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không bao gồm video clip trên báo điện tử).

Tác phẩm dự Giải phải được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước đăng tải từ ngày 21/9/2022 đến 31/7/2024. Mỗi tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm. Số thành viên của 01 nhóm tác giả không quá 07 người. Đặc biệt, những tác phẩm đã được trao giải trong các cuộc thi cấp địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 31/7/2024 theo địa chỉ: Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc", cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được xem xét chấm, bình chọn để trao nhiều giải thưởng như: Giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng, giải A trị giá 15 triệu đồng, giải B trị giá 10 triệu đồng, giải C trị giá 05 triệu đồng, giải Khuyến khích trị giá 03 triệu đồng.

Lễ trao Giải dự kiến diễn ra vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 tới đây.

Ngày 1/4/2024, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 2179-CV/BTGTU về việc "Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc", trong đó đề nghị: Hội Nhà báo Thành phố động viên, khuyến khích hội viên hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI; tích cực đi thâm nhập thực tế, nâng cao chất lượng sáng tạo các tác phẩm báo chí về đề tài Đại đoàn kết dân tộc để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải.
Đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội tích cực hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVI; đăng phát Thể lệ Giải để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc tham gia, hưởng ứng. Tăng cường, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về đề tài Đại đoàn kết dân tộc; đồng thời, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên sáng tác nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao về đề tài này để tham dự Giải; lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, phù hợp với các tiêu chí, quy định của Thể lệ Giải để tham dự; báo cáo số lượng, danh sách tác phẩm báo chí gửi tham dự Giải về Ban Tuyên giáo Thành ủy (qua Phòng Báo chí - xuất bản) trước ngày 01/8/2024.
Nguyễn Hạnh
Ý kiến của bạn
Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành thép hiện tại, các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển.