Tiên Du (Bắc Ninh): Tiếp tục tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Sự kiện
07:53 AM 14/05/2020

Năm 2019, Tiên Du tự hào vì một nền kinh tế - xã hội ngày càng vững mạnh, năng động, không thua kém bất kì một địa phương nào. Có thể nói, yếu tố làm nên thành công chính là sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân, trong đó đã phát huy vai trò của người đứng đầu và vai trò chủ thể của người dân. 

Trụ sở làm việc của UBND huyện Tiên Du

Với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình công tác và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh; Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND huyện Tiên Du đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Tiên Du tự hào vì một nền kinh tế - xã hội ngày càng vững mạnh, năng động, không thua kém bất kì một địa phương nào. Có thể nói, yếu tố làm nên thành công chính là sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân, trong đó đã phát huy vai trò của người đứng đầu và vai trò chủ thể của người dân. 

Bức tranh kinh tế - xã hội của huyện Tiên Du bừng sáng khi có những chuyển biến tích cực, gặt hái được những kết quả toàn diện đáng ghi nhận. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 9% (kế hoạch đề ra 11%), trong đó: Công nghiệp-XDCB tăng 9,4%; thương mại dịch vụ tăng 10,7%; nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 6,9%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp-XDCB 77,7%; thương mại dịch vụ 18,8%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3,5%.

Chính sách hỗ trợ đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn ổn định, trở thành ngành chính trong nông nghiệp và đã xây dựng được nhiều mô hình điểm áp dụng công nghệ cao. Các HTX DVNN thực hiện tốt dịch vụ về làm đất, thủy lợi, cung ứng các loại giống và vật tư nông nghiệp. Tổ chức 69 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nông nghiệp, với trên 5.980 lượt người tham gia, tăng 24 lớp so cùng kỳ. 

Dựa trên lợi thế về địa lý, giao thông, đất đai, huyện Tiên Du xác định sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là khâu đột phá, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời ban hành nhiều nghị quyết về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; mạnh dạn đổi mới công nghệ, đầu tư, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại vào sản xuất. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước 14.085 tỷ đồng, đạt 110,2% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Ngành điện đảm bảo an toàn, phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; xử lý sự cố nhanh, đảm bảo theo quy định; thực hiện kiểm tra định kỳ, thường xuyên theo đúng quy trình; doanh thu 2.337,7 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng mở rộng do sự phát triển đô thị hóa ngày càng tăng, sức mua hàng hóa, dịch vụ của dân cư gia tăng, đặc biệt tại các địa bàn gần các khu, cụm công nghiệp, cùng với đó xuất hiện nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia, phát triển cung ứng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Hiện trên địa bàn có 13 chợ (01 chợ hạng 1 và 12 chợ hạng 3) và 03 siêu thị hoạt động ổn định đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân trên địa bàn và một số vùng lân cận. 

Công tác quản lý thu - chi ngân sách của huyện Tiên Du được kiểm soát chặt chẽ theo dự toán và quy định của Nhà nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, nhất là ở khối doanh nghiệp và thực hiện các dự án đấu giá đất đã tạo điều kiện để tăng nguồn thu. Đồng thời tích cực thực hiện tốt các giải pháp chống thất thu thuế góp phần quan trọng hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước. Năm 2019, tổng thu ngân sách huyện ước 1.844 tỷ đồng, đạt 114,08% kế hoạch, tăng 1,53% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách huyện (cả bổ sung ngân sách cấp xã) ước 1.248 tỷ đồng, đạt 184,3% dự toán năm, tăng 2,87% so cùng kỳ. Trong năm, kết cấu hạ tầng của huyện được tập trung đầu tư bằng nhiều nguồn lực theo hướng tập trung, chất lượng, hiệu quả. Các tuyến đường trong các khu công nghiệp, đường nội thị được hình thành và phát triển; hệ thống đường lên đê, mặt đê được mở rộng và cứng hóa… 

Năm 2019 cũng là năm huyện Tiên Du tổ chức thành công chuỗi các hoạt động và Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện (01/9/1999). Nhìn lại chặng đường đầy gian khó có sự cố gắng đồng lòng của cả hệ thống chính quyền và người dân, đến nay huyện đã có những bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Những bứt phá đó đã tạo tiền đề cho Tiên Du có những bước đi vững chắc, vươn tới tầm cao mới, xứng danh huyện anh hùng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đại Đồng – Chủ tịch UBND huyện Tiên Du chia sẻ: Một trong những yếu tố để huyện luôn duy trì được khối đoàn kết trong nhân dân đó chính là không chỉ phát triển kinh tế còn chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng. Việc thực hiện thông tin tuyên truyền luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ với nguồn nhân lực y tế được cải thiện, nhiều trang thiết bị, kỹ thuật mới được triển khai thực hiện. Đồng thời, công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo và chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được các cấp, các ngành quan tâm  và cộng đồng tích cực hưởng ứng thông qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo. Tổng số hộ nghèo giảm còn 849/44.341 hộ = 1,91% (số hộ nghèo đã trừ hộ bảo trợ xã hội là 0,81%); số hộ cận nghèo chỉ còn 2,18%. Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm tiếp tục được thực hiện và đạt được kết quả thiết thực, giải quyết việc làm cho 3.451 lượt lao động, đạt 98,6% KH năm.

Tổ chức 10 lớp dạy nghề cho người lao động nông thôn, đạt 100% KH năm. Đẩy mạnh việc phát triển văn hóa nhưng huyện vẫn không quên nhiệm vụ ổn định an ninh - quốc phòng đảm bảo đời sống cho nhân dân nên trong năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Đầu năm 2020, đất nước phải đối mặt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 với những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế - xã hội. Hoà chung khí thế “chống dịch như chống giặc”, UBND huyện Tiên Du đã chỉ đạo các cấp ban ngành trong toàn huyện tập trung tuyên truyền, chung tay phòng, chống dịch bệnh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đặc biệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

 Bên cạnh đó, địa phương đã chủ động xây dựng mục tiêu kép, trong đó: Tập trung vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục huy động các lợi thế, nguồn lực để tăng trưởng kinh tế - xã hội gắn với phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Với tinh thần đồng sức, đồng lòng, một khí thế mới, quyết tâm mới, giai đoạn sắp tới, UBND huyện Tiên Du nỗ lực cùng cả nước vượt khó đi lên, bảo đảm sản xuất, đời sống, ổn định xã hội để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, viết tiếp những trang sử vàng truyền thống, xây dựng quê hương Tiên Du tiếp tục bứt phá đi lên, gặt hái thêm nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. 

Đình Cường

Ý kiến của bạn
Bình luận