Tiền Giang: Thị xã Gò Công ban hành kế hoạch về xử lý vi phạm hành chính

Địa phương
05:51 AM 19/04/2024

Vừa qua, Chủ tịch UBND thị xã Gò Công đã ban hành Kế hoạch số: 21/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Gò Công năm 2024.

Tiền Giang: Thị xã Gò Công ban hành kế hoạch về xử lý vi phạm hành chính- Ảnh 1.

Ông Giản Bá Huỳnh - Chủ tịch UBND thị xã Gò Công

Theo đó, nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã. Tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc, toàn diện, chặt chẽ Luật xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, các pháp lệnh, nghị định về xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính và thông tư hướng dẫn có liên quan,… Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính…

Căn cứ theo Kế hoạch số: 15/KH-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang ngày 15/01/2024, Chủ tịch UBND thị xã Gò Công Giản Bá Huỳnh đã ký ban hành Kế hoạch số: 21/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Gò Công năm 2024… 

Bên cạnh các nội dung được UBND tỉnh Tiền Giang và Chủ tịch UBND thị xã Gò Công ký ban hành, nội dung kế hoạch yêu cầu phải giải quyết kịp thời các vướng mắc, hạn chế và những vấn đề thực tiễn phát sinh trong công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, góp phần đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội, trật tự quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bảo đảm các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính…

Tiền Giang: Thị xã Gò Công ban hành kế hoạch về xử lý vi phạm hành chính- Ảnh 2.
Tiền Giang: Thị xã Gò Công ban hành kế hoạch về xử lý vi phạm hành chính- Ảnh 3.
Tiền Giang: Thị xã Gò Công ban hành kế hoạch về xử lý vi phạm hành chính- Ảnh 4.

Kế hoạch số: 21/KH-UBND của Chủ tịch UBND thị xã Gò Công

Kế hoạch số 21/KH-UBND do Chủ tịch UBND thị xã Gò Công ban hành được giao cho Phòng Tư pháp thị xã Gò Công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND xã, phường tham mưu UBND thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND xã, phường trong tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đôn đốc nhắc nhở các cơ quan, ban, ngành, UBND xã, phường tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã,…

Trương Vĩnh Anh Duy
Ý kiến của bạn
Vốn FDI đổ vào bất động sản tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ 2023 Vốn FDI đổ vào bất động sản tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ 2023

Theo thông tin từ Tổng cục thống kê, tính đến hết ngày 20/4, kinh doanh bất động sản (BĐS) tiếp tục là lĩnh vực đứng vị trí thứ hai trong thu hút dòng vốn FDI, với hơn 1,6 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, vốn FDI đổ vào lĩnh vực này đã tăng hơn 4 lần.