Tiền Giang: Triển khai thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Địa phương
01:43 PM 09/09/2021

Ngày 07/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 5126/UBND-KT về việc yêu cầu các cơ quan: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố Mỹ Tho triển khai thực hiện nội dung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 thể hiện hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đây là một trong các nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 26/8/2021.

Tiền Giang: Triển khai thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ảnh 1.

Công văn số 5126/UBND-KT của UBND tỉnh Tiền Giang

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ hỗ trợ công nghệ như sau: Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa;…

Đồng thời, hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;…

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất-kinh doanh. Mức chênh lệch lãi suất được ngân hàng Nhà nước cấp bù cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm.

Tiền Giang: Triển khai thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Dũng- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang

Căn cứ Nghị định trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giao: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố Mỹ Tho triển khai thực hiện nội dung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại Công văn số 5126/UBND-KT, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu các công việc thuộc trách nhiệm UBND tỉnh để UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhật Anh
Ý kiến của bạn
Phát triển đô thị theo hướng xanh là xu hướng tất yếu của tương lai Phát triển đô thị theo hướng xanh là xu hướng tất yếu của tương lai

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), phát triển đô thị theo hướng xanh là một trong những xu thế toàn cầu tất yếu để giải quyết những thách thức lớn trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư lo ngại việc xây dựng và phát triển công trình xanh sẽ khiến chi phí đầu tư tăng 20- 30%.