Trung tâm Tin học - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Trung tâm). Tên tiếng Anh: Hanoi University of Business and Technology- Information Technology Center (viết tắt: HUBT-ITC) được thành lập theo Quyết định số 705/QĐ-TCCB ngày 20/09/2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội).
Trung tâm Tin học - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Hanoi University of Business and Technology - Information Technology Center (viết tắt: HUBT-ITC) thành lập theo Quyết định số 705/QĐ-TCCB ngày 20/09/2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)
Tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Tin học - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Ảnh 2.

Cùng với sự phát triển của Trường, Trung tâm đã từng bước nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ khẳng định được vai trò, tầm qua trọng của mình trong việc tham mưu cho Ban Giám hiệu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) quản trị nhà trường; phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Tin học (Intecen), khoa CNTT nghiên cứu, triển khai nhiều phần mềm phục vụ quản lý giảng dạy và đào tạo: Phần mềm thi trắc nghiệm, phần mềm Lập thời khóa biểu, phần mềm quản lý điểm, in và quản lý thẻ từ sinh viên. 

Tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Tin học - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Ảnh 3.

Ngày đầu thành lập Trung tâm gồm 05 thành viên: 01 Giám đốc và 04 nhân viên có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong công tác quản trị của nhà trường.

Tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Tin học - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Ảnh 4.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của nhà trường, các cán bộ - nhân viên Trung tâm đã làm việc với sự nhiệt tâm cao độ không quản ngày đêm để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng trong đào tạo, quản lý đào tạo, khảo thí: Hệ thống thi trắc nghiệm Offline và Online, Hệ thống quản lý điểm, quản lý hồ sơ, Hệ thống chấm công - điểm danh vân tay, Hệ thống đánh giá giảng viên, Hệ thống lập biên bản từ xa, Hệ thống xây dựng và quản lý thời khóa biểu, Hệ thống quản lý tuyển sinh,…thu thập dữ liệu về chương trình đào tạo, quỹ phòng học để lập thời khóa biểu; nghiên cứu, thiết kế mẫu, thu thập dữ liệu về sinh viên (thông tin cá nhân, ảnh) để làm thẻ Từ thay cho thẻ giấy và xây dựng các module kiểm tra thông tin thi học phần, kiểm tra điều kiện dự thi và đăng nhập ngân hàng câu hỏi thi chống được hiện tượng thi kèm thi hộ, module kiểm tra kết quả học tập, module in kết quả học tập (phiếu điểm),…; phối hợp với Khoa CNTT triển khai hệ thống mạng không dây có quy mô lớn nhất trong các cơ sở giáo dục đại học; tham mưu với Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, tuyển sinh, bố trí giảng đường, phòng học, để sử dụng tối đa hiệu quả của cơ sở vật chất hiện có;…

Tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Tin học - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Ảnh 5.

Việc ứng dụng các sản phẩm phần mềm tự xây dựng và vận hành đã giúp cho các hoạt động quản lý của nhà trường thực sự hiệu quả, nhanh chóng chính xác, khách quan, giảm bớt được các thủ tục hành chính cho phụ huynh, sinh viên.

Trung tâm luôn ý thức được rằng tài sản lớn nhất trong mỗi tổ chức chính là con người có năng lực, hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, tâm huyết với công việc. Vì vậy, Trung tâm đã thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển tổ chức, nhận sự, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Tin học - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Ảnh 6.

Sức mạnh của đơn vị là sự đoàn kết, đồng thuận trong mọi hoạt động của các cán bộ và nhân viên, ý thức kỷ luật lao động cao. Toàn thể cán bộ, nhân viên đều làm việc với tinh thần cơ quan là nhà, thái độ làm việc nghiêm túc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tiến tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Tin học - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Ảnh 7.

Trung tâm trưởng thành cùng với sự phát triển của nhà trường. Từ khi thành lập với bao khó khăn, thử thách, ban đầu chỉ có 5 cán bộ nhân viên đến nay Trung tâm đã có 26 cán bộ và nhân viên (trong đó có hơn 70% có trình độ sau đại học). Trung tâm là địa chỉ thân thiện, tin cậy của các đơn vị, cá nhân trong trường và của phụ huynh, sinh viên. Trung tâm đã từng bước khắc phục khó khăn và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà trường giao, nhiều năm liền là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.