Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm rất nhiều doanh nghiệp bị UBCKNN phạt nặng

Chứng khoán
11:59 PM 26/03/2022

Trong đó có doanh nghiệp nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ giao dịch chứng khoán trong vòng 2 tháng.

Tuần qua UBCKNN công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công bố thông tin sai lệch, Rạng Đông Holdings bị phạt nặng

Ngày 22/3/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã chứng khoán RDP) tổng số tiền 170 triệu đồng. Nguyên nhân, do Rạng Đông Holdings đã vi phạm nhiều quy định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể:

-Phạt tiền 85 triệu đồng (cho mức phạt trung bình của khung phạt từ 70 – 100 triệu đồng) cộng với biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm quy định.

-Phạt tiền 85 triệu đồng (cho mức phạt trung bình của khung phạt từ 70 – 100 triệu đồng) theo quy định.

Thông tin cụ thể, Rạng Đông Holdings đã:

-Báo cáo có nội dung sai lệch: Công ty công bố giải trình tại văn bản số 130/RDP/2021 ngày 06/7/2021 về việc cập nhật lại tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An không phải là hoạt động mua bán cổ phần và cũng không thuộc các trường hợp công bố thông tin bất thường, có nội dung sai lệch với thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

-Không công bố thông tin theo quy định pháp luật các Quyết định Hội đồng quản trị số 01/2020/HĐQT-QĐ ngày 23/3/2020 theo quy định.

Không công bố thông tin đúng thời hạn, PV Power bị phạt nặng

Ngày 22/3/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power - mã chứng khoán POW) tổng số tiền 195 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 70 triệu đồng (cho mức cao nhất của khung phạt từ 50 – 70 triệu đồng) theo quy định -Phạt tiền 125 triệu đồng (cho mức trung bình của khung phạt từ 100 – 150 triệu đồng) theo quy định.

Nguyên nhân, do PV Power đã vi phạm hành chính:

-Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh và trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu về việc thành lập chi nhánh của Công ty ngày 22/6/2020, CBTT bất thường về việc thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo ĐLDK ngày 10/8/2020, Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 31/8/2020.

-Không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể Công ty có 7 thành viên HĐQT, trong đó có 1 Thành viên HĐQT độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

Giao dịch cổ phiếu vượt số lượng đăng ký, Louis Holdings bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch chứng khoán

Cũng trong ngày 22/03/2022, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Holdings, có địa chỉ tại số 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 161.205.000 đồng.

Nguyên nhân do Công ty Louis Holdings đã giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Cụ thể, ngày 11/11/2021, Công ty cổ phần Louis Holdings đăng ký mua 3.600.000 cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital trong khoảng thời gian từ ngày 17/11/2021 đến ngày 15/12/2021. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Louis Holdings đã mua 4.674.700 cổ phiếu TGG từ ngày 17/11/2021 đến ngày 30/11/2021, mua vượt 1.074.700 cổ phiếu TGG.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 02 tháng đối với Công ty cổ phần Louis Holdings theo quy định.

Không công bố thông tin, Kho vận Petec bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 22/03/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Kho vận Petec (mã chứng khoán PLO) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do Kho vận Petec đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Kho vận Petec không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2019; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Không công bố thông tin, Nông nghiệp thực phẩm Kinh Bắc bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 24/3/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã chứng khoán HKB) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân do công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, CTCP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2021 đã soát xét; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét; BCTC năm 2019, năm 2020 được kiểm toán; BCTC quý 1/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày ký.

Hoàng Minh
Ý kiến của bạn
Bình luận