Tín dụng bất động sản tăng cao hơn tăng trưởng dư nợ chung

Đầu tư và Tiếp thị
12:53 PM 12/10/2020

Dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng cao hơn mức tăng trưởng dư nợ chung, nhưng tập trung chủ yếu vào phục vụ mục đích tự sử dụng.

Tín dụng bất động sản tăng cao hơn tăng trưởng dư nợ chung

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, định hướng năm 2021 của ngành ngân hàng.

NHNN cho biết, nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, từ năm 2016 đến nay, tín dụng đều có mức tăng trưởng dương ngay từ những tháng đầu năm và có mức tăng trưởng bình quân năm trên 16%.

Tín dụng bất động sản tăng cao hơn tăng trưởng dư nợ chung - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Cơ cấu tín dụng có sự điều chỉnh tích cực, trong đó tín dụng tập trung vào lĩnh vực đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế như lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ.

Báo cáo của NHNN cũng cho biết, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng cao hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng chung, nhưng tập trung chủ yếu vào dư nợ phục vụ mục đích tự sử dụng.

Cụ thể, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với mục đích kinh doanh bất động sản trong tổng dư nợ lĩnh vực BĐS ngày càng giảm (31/12/2017 là 45,63%, 31/12/2018 là 35,49%, 31/12/2019 là 32,95%).

Đến cuối tháng 7/2020, tín dụng đối với lĩnh vực BĐS tăng 4,84% so với cuối năm 2019 (cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung là 3,45%), chiếm 19,7% tổng dư nợ tín dụng; trong đó, BĐS phục vụ mục đích kinh doanh tăng 7,55%, chiếm 34,61% tổng dư nợ tín dụng BĐS; BĐS phục vụ mục đích tự sử dụng tăng 3,46%, chiếm 65,39% tổng dư nợ tín dụng BĐS.

Ngoài dữ liệu trên, báo cáo của NHNN cũng nêu cụ thể tình hình tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán qua các năm 2018 là 14,7%, năm 2019 là 7,49%, đến cuối tháng 8/2020, giảm 10,35%, chiếm 0,32%.

Tăng trưởng tín dụng phục vụ đời sống đã được kiểm soát qua các năm, trong đó, năm 2016 là 48%, năm 2017 là 36,07%; năm 2018 là 29,59%; năm 2019 là 19,49%, đến cuối tháng 7/2020 tăng 2,25%, chiếm 20,09%.

Bình quân giai đoạn 2016-2019, dư nợ lĩnh vực BOT, BT giao thông tăng 10,82%, chiếm 1,51%, tốc độ tăng giảm mạnh qua các năm và tỷ trọng cũng có xu hướng giảm. Đến cuối tháng 6/2020, dư nợ lĩnh vực này tăng 0,49%, chiếm 1,31%.

Hoàng Mai
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.