Tính đến cuối tháng 2, ngành Thuế đã hoàn thuế VAT hơn 21.000 tỷ đồng

Tài chính - Đầu tư
10:35 AM 05/03/2024

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến cuối tháng 2, cơ quan thuế đã ban hành 3.017 quyết định hoàn thuế VAT với tổng số tiền thuế hoàn là 21.687 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, về công tác thanh tra, kiểm tra, tính đến ngày 16/2/2024, toàn ngành đã thực hiện được 3.830 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 5,8% kế hoạch năm 2024; kiểm tra được 8.593 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 3.746 tỷ đồng.

Về công tác quản lý nợ thuế, ngành Thuế thực hiện thu nợ thuế trong tháng 2/2024 ước đạt 6.000 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 2/2024 ước thu được 21.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 2, ngành Thuế đã hoàn thuế VAT hơn 21.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về công tác kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế, đến thời điểm 19/2/2024, toàn quốc có 918.700 doanh nghiệp đang kinh doanh, giảm 3.895 doanh nghiệp (0,4%) so với thời điểm 31/12/2023.

Tính đến cuối tháng 2, cơ quan thuế đã ban hành 3.017 quyết định hoàn thuế VAT với tổng số tiền thuế hoàn là 21.687 tỷ đồng, trong đó: Hoàn xuất khẩu là 19.749 tỷ, đầu tư là 1.726 tỷ, trường hợp khác là 212 tỷ đồng), bằng 12,7% so với dự toán hoàn thuế VAT năm 2024.

Trong tháng 3, cơ quan thuế sẽ tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; Xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế VAT, gian lận sử dụng HĐĐT, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh dịch vụ.

Đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT, gian lận hoàn thuế VAT,... nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, ứng dụng CNTT, tự động hóa trong triển khai các chức năng quản lý thuế.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn