Tổng thu NSNN 5 tháng ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng

Tài chính - Đầu tư
03:10 PM 30/05/2023

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán năm và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước lại tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Ngày 29/5, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tháng 5/2023, thu ngân sách nhà nước ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 80,8 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 18,1 nghìn tỷ đồng.

Tổng thu NSNN 5 tháng ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán năm và giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nội địa ước đạt 638,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,9% dự toán năm và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô ước đạt 25,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm và giảm 12,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 105,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,0% dự toán năm và giảm 20%.

Trái ngược với thu ngân sách giảm, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 152 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm nay ước đạt 653,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng ước đạt 452,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6% dự toán năm, tăng 5,6%; chi đầu tư phát triển đạt 157,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6%, tăng 35,5%; chi trả nợ lãi 43 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8%, giảm 1,3%.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, chi ngân sách nhà nước ước tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn