Tổng thu NSNN thực hiện tháng 9 đạt 89,6 nghìn tỷ đồng

Tài chính - Đầu tư
04:01 PM 03/10/2023

Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) quý III/2023, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán, giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 77,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 72,6% dự toán).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 1,08% - Ảnh 1.

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 156 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 9 tháng đạt khoảng 1.239,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán, tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2022. 

Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 26/9/2023, đã thực hiện phát hành 243,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,44 năm, lãi suất bình quân 3,38 %/năm.

Bộ Tài chính cho biết, công tác thu NSNN 9 tháng đầu năm kết quả đạt khá do Cơ quan Thuế, Hải quan đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu NSNN; tổ chức theo dõi, bám sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, ngành hàng có rủi ro cao về thuế. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu quyết liệt thực hiện mục tiêu giảm số giờ kê khai nộp thuế, tăng số doanh nghiệp khai thuế điện tử và số địa phương nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ của mình.Đánh giá về công tác thực hiện NSNN những tháng cuối năm Bộ Tài chính cho biết mặc dù nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện NSNN. 

Do vậy, cần tiếp tục theo dõi diễn biến và thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, cần hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.

Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cần tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN. Tổ chức theo dõi, bám sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn, thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; tăng cường đôn đốc xử lý thu hồi nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; tăng cường giải pháp chống chuyển giá, hạn chế nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, kê khai không trung thực về các phải nộp NSNN. Phấn đấu thu vượt mức đánh giá báo cáo Chính phủ.

Bên cạnh đó,  Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi nhưng vẫn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của NSNN theo dự toán và ứng vốn.Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều hành sử dụng dự phòng ngân sách chặt chẽ, ưu tiên để phòng chống khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, hỗ trợ lãi suất mua gạo tạm trữ... và một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh. Hạn chế tối đa trình cấp có thẩm quyền ứng trước dự toán ngân sách và ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm sau.

Nhật Hà
Ý kiến của bạn
Tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng Tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 30/11/2023, tín dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng, tăng 9,15% so với cuối năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 tăng 12,02%).