Top 5 địa phương có số thu ngân sách cao nhất trong 5 tháng đầu năm

Tài chính - Đầu tư
10:26 AM 11/06/2024

TP.HCM là địa phương ghi nhận có tổng thu ngân sách Nhà nước cao nhất, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 229.418 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê TP.HCM chỉ ra rằng, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 229.418 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Theo đó, thu nội địa ước thực hiện 170.930 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, chiếm 74,5% tổng thu cân đối và tăng 25,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 15.338 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, chiếm 6,7% tổng thu và tăng 18%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 51.796 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán, chiếm 22,6% tổng thu và tăng 18,5%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 38.555 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán, chiếm 16,8% tổng thu và tăng 18,6%.

Top 5 địa phương có số thu ngân sách cao nhất trong 5 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Kinh tế TP.HCM tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ. Ảnh: Internet

Thu cân đối ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện 61.847 tỷ đồng, đạt 43,9% dự toán, chiếm 27% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 28.391 tỷ đồng, đạt 18,9% dự toán và tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) ước thực hiện 28.031 tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán và tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Cụ thể, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 10.494 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán và gấp 3,5 lần so với cùng kỳ. Chi thường xuyên ước thực hiện 17.416 tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán và giảm 3,5%.

Hà Nội

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 227,3 nghìn tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán pháp lệnh năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa 215,9 nghìn tỷ đồng, đạt 57% và tăng 12,9%; thu từ dầu thô 1,6 nghìn tỷ đồng, đạt 53,7% và tăng 36,9%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9,8 nghìn tỷ đồng, đạt 36,3% và tăng 6,1%.

Chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 37,2 nghìn tỷ đồng, đạt 25,4% dự toán năm và tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Chi thường xuyên 21,8 nghìn tỷ đồng, đạt 38,1% và tăng 13,6%; chi đầu tư phát triển 15,4 nghìn tỷ đồng, đạt 19% và tăng 32,3%.

Hải Phòng

Cục Thống kê Thành phố Hải Phòng cho hay, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 51.114,9 tỷ đồng, đạt 47,88% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 134,08% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, thu nội địa đạt 26.613,2 tỷ đồng, đạt 59,14% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 212,31% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 23.557,8 tỷ đồng, đạt 39,26% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 97,01% so với cùng kỳ năm trước.

Top 5 địa phương có số thu ngân sách cao nhất trong 5 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Kinh tế - xã hội Hải Phòng có bước phát triển vượt bậc

Trong khi đó, tổng chi ngân sách ước 5 tháng năm 2024 đạt 9.851,7 tỷ đồng, đạt 24,77% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 97,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong chi cân đối ngân sách địa phương, chi đầu tư phát triển ước đạt 3.994,2 tỷ đồng, đạt 20,97% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 74,41% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 5.525,7 tỷ đồng, đạt 34,37% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 122,04% so với cùng kỳ năm trước.

Đà Nẵng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 tăng cao so với cùng kỳ nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn đã và đang dần lấy lại đà tăng trưởng.

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến20/5/2024 đạt 10.331 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 2.508 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 7.823 tỷ đồng. Trong tổng thu ngân sách nhà nước, hoạt động thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu (87,7%) và là cơ sở để thực hiện cân đối các nguồn chi trong năm.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/5/2024 đạt 12.673 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, chi đầu tư phát triển đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 1,7%. Hoạt động chi thường xuyên đạt 7.756 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Cần Thơ

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế thực hiện đến ngày 20/52024 đạt 7.121,48 tỷ đồng, bằng 37,12% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 23,90% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nội địa đạt 4.702,15 tỷ đồng, bằng 38,92% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 22,34% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 277,64 tỷ đồng, đạt 24,46% dự toán, giảm 42,92% so với cùng kỳ; thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 1.330,13 tỷ đồng, đạt 48,67% dự toán, tăng 45,05% so với cùng kỳ; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 590,72 tỷ đồng, đạt 51,37% dự toán, tăng 40,28% so với cùng kỳ.

Top 5 địa phương có số thu ngân sách cao nhất trong 5 tháng đầu năm - Ảnh 3.

Đến năm 2030, thành phố Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Internet

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 128,77 tỷ đồng, bằng 40,49% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 8,32% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương lũy kế thực hiện ngày 20/5/2024 đạt 7.722,70 tỷ đồng, bằng 36,30% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 2,09% so với cùng kỳ. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển đạt 5.208,37 tỷ đồng, đạt 38,95% dự toán và tăng 1,57% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên đạt 2.498,49 tỷ đồng, bằng 34,51% dự toán và tăng 10,23% so với cùng kỳ.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn