TP Hà Nội: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt 90%

Cải cách hành chính
12:06 PM 05/10/2021

9 tháng qua, UBND Thành phố Hà Nội luôn bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”. Với việc tiếp nhận 1,4 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên Cổng dịch vụ công TP Hà Nội đạt tới 90%.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp song với sự nỗ lực của các cấp, ngành Thành phố Hà Nội, công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021, đó là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

TP Hà Nội: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt 90% - Ảnh 1.

Hà Nội bảo đảm 100% thủ tục hành chính đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”. (Ảnh minh họa)

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Báo cáo số 268/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2021 của thành phố.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành 21 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực trong 9 tháng qua: Giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thanh tra, công thương, giao thông - vận tải, văn hóa - thể thao, nội vụ, khoa học - công nghệ, lao động - thương binh và xã hội, ngoại vụ. Trong đó, thành phố công bố 533 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 429 thủ tục. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt trên 1,4 triệu hồ sơ; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 90%.

Để thuận tiện trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống; Đồng thời, bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”; 100% quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các hình thức khác theo quy định.

Từ thực tiễn và những kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2021, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. 

Trong đó, tập trung vào việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong công tác này gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của thành phố; thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc thù của Hà Nội; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xây dựng quy chế liên thông và công bố, công khai những quy định các thủ tục hành chính.

Tất những nỗ lực của TP Hà Nội trong công tác cải cách hành chính 9 tháng qua đã góp phần đưa chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước bằng hệ thống điện tử đặt tại bộ phận “một cửa” cải thiện tích cực qua từng năm, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT - XH Thủ đô.

HM (T/h)
Ý kiến của bạn
Sự phục hồi của du lịch và vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn Sự phục hồi của du lịch và vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng bộ sưu tập giải thưởng World Travel Awards 2023 cùng những tín hiệu lạc quan liên tiếp vào cuối năm đã cho thấy du lịch Việt Nam đang có bước phục hồi ngoạn mục, sau chuỗi ngày dài ảm đạm vì đại dịch Covid-19 và khó khăn kinh tế chất chồng.