Tp Móng Cái - Quảng Ninh: Quyết tâm, sáng tạo, chủ động trong năm 2023

Địa phương
01:08 PM 11/02/2023

Thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2023, với tinh thần quyết tâm, sáng tạo, các cấp ủy, chính quyền thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã chủ động bám sát mọi chủ trương, định hướng, khai thác tốt thời cơ, dư địa phát triển, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế ngay từ đầu năm

Năm 2023, đối với thành phố Móng Cái được xác định là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế khi bước vào giai đoạn phục hồi và tăng trưởng.

photo-1676092911393

Ông Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Với tinh thần đảm bảo các nhiệm vụ công tác năm 2023 được triển khai thực hiện tốt từ các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, xã. Ngay từ đầu từ tháng 1/2023, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành đồng bộ các biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong đó tập trung chỉ đạo những nội dung trọng tâm. 

Gắn với chủ đề công tác năm đã đề ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy là "Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistics và đời sống nhân dân". Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị đảm bảo trên 05 phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ngoài ra, thành phố đã chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn trong điều kiện bình thường mới. 

Trong tháng 1/2023, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố giữ ổn định, trong đó một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng hơn so với cùng kỳ: Tổng thu NSNN trên địa bàn tháng 01/2023 đạt đạt 467.088 triệu đồng, tăng 73,3% CK; tổng kim ngạch XNK đạt 381,3 triệu USD, tăng 11%CK; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12% CK.

Tổng khách du lịch tăng 11% CK; các hoạt động chào đón năm mới trên địa bàn thành phố diễn ra theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, vui tươi, mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết. 

Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, bảo vệ môi trường, cách cách hành chính được triển khai theo chương trình, kế hoạch. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Ông Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong triển khai nhiệm vụ công tác tháng 1/2023 đồng thời, chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với chủ đề công tác năm đã đề ra, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2023 với những nội dung quan trọng như đảm bảo an toàn cho nhân dân; thu hút đầu tư, phát triển chiều sâu các ngành kinh tế có lợi thế.

Cụ thể, phát triển du lịch Móng Cái với 5 nhóm sản phẩm đặc sắc (xe tự lái, du lịch xuyên quốc gia, giải trí cao cấp, dịch vụ cao cấp, ẩm thực độc đáo), thu hút khách nội địa, chủ động nguồn khách du lịch quốc tế, nhất là khách du lịch Trung Quốc. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Lễ hội đền Xã Tắc năm 2023 và các lễ hội trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng mọi mặt

Việc xây dựng Đề án "Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện lộ trình đưa thành phố Móng Cái lên đô thị loại I được ưu tiên tập trung thực hiện trước năm 2030. Quyết liệt làm tốt công tác thu ngân sách nhà nước nhất là nguồn thu thuế, chuẩn bị đầu tư để phân khai và đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn, gắn với nâng cao chất lượng công trình, dự án, điều hành ngân sách chủ động.

Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân bằng việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường tuyên truyền vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân sử dụng nước sạch đã qua xử lý (theo công văn số 941-CV/TU ngày 01/12/2022 của Thành ủy; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cần tập trung tối đa nhân lực, vật lực và thời gian đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình, dự án, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Duy trì tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo. 

Chủ động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; xây dựng hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền trực quan. Đặc biệt thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính từ thành phố đến cơ sở, chỉ đạo bắt tay ngay triển khai các công việc ngay từ những ngày đầu năm với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn