TP Móng Cái: Vận hành Trung tâm chỉ huy, phòng chống dịch COVID-19

Địa phương
02:50 PM 06/09/2021

Thực hiện theo Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh, ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 9, TP Móng Cái là địa phương đi đầu của tỉnh trong việc sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin để vận hành Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Móng Cái được thành lập trên cơ sở tích hợp toàn bộ tính năng của Trung tâm điều hành thành phố thông minh. Trụ sở được đặt tại tầng 3 của UBND Thành phố, do Chủ tịch UBND Thành phố trực chỉ đạo trực tiếp, mệnh lệnh tại chỗ; quyết định xử lý ngay tất cả các vấn đề có liên quan trong thẩm quyền bằng văn bản, điện thoại, tin nhắn, mệnh lệnh trực tiếp.

Với hạ tầng hiện đại, đồng bộ, Trung tâm điều hành kết nối trực tuyến 17 xã phường, toàn bộ hệ thống ngoại vi, trên 100 camera trên địa bàn thành phố. Ngoài ra tích hợp quản lý phần mềm quản lý hồ sơ y tế của nhân dân, dữ liệu vaccine, khai báo y tế, khai báo bluezone... quản lý theo dõi, đáp ứng quản lý phòng chống dịch trên toàn địa bàn. 

Công tác chỉ huy điều hành được nhanh chóng kịp thời, tất cả mệnh lệnh chỉ huy được truyền tải trực tiếp nhanh chóng tới toàn thành phố, các chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch của 17 xã, phường tại bất kỳ vị trí nào cũng có thể cập nhật thông tin và tương tác 24/7 với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng, chống COVID-19 của Thành phố.

photo-1630913039398

Trung tâm điều hành chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố

Tại Trung tâm chỉ huy, việc chỉ đạo tổ chức, vận hành triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách của Trung ương và của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trên nguyên tắc 3 trước 4 tại chỗ vì một địa bàn an toàn. 

Trên cơ sở xác định tình trạng khẩn cấp về tình hình dịch COVID-19 nhằm đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát nguy cơ dịch; Chỉ đạo điều hành, điều phối điều động nguồn lực về các biện pháp phòng chống dịch để hạn chế thấp nhất hậu quả do dịch bệnh gây ra thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ để ổn định xã hội; Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19; Đảm bảo về nguồn lực, nhân lực thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm chỉ huy đồng thời cập nhật, báo cáo thường xuyên tình hình để có các biện pháp phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ phận Thường trực Trung tâm Chỉ huy trực 24/7, mỗi ngày phân công 01 thành viên trực làm việc để tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo Chỉ huy trưởng, các Phó chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy theo lĩnh vực theo dõi, phụ trách để kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP sẽ chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền.

Nhờ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khoa học, hợp lý, trong 2 năm qua, địa phương này giữ vững địa bàn an toàn về dịch. Tính đến nay TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là địa phương chưa từng có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, góp phần đảm bảo sức khỏe người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt các hoạt động thương mại biên giới được duy trì ổn định.

Hoàng Chiến
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.