TP. Sông Công: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới

Địa phương
01:45 PM 21/10/2023

Mới đây, Thường trực HĐND TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Đoàn giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 29/3/2021 của HĐND TP. Sông Công thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Sông Công, giai đoạn 2021 - 2025 và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xóm NTM kiểu mẫu tại 3 xã Bá Xuyên, Bình Sơn và Tân Quang.

Tại các buổi giám sát, Đoàn giám sát đã nắm bắt tình hình cụ thể về kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại mà các đơn vị xã, xóm đang gặp phải và đặc biệt là lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của các địa phương.

TP. Sông Công: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Thành viên Đoàn giám sát có những ý kiến cụ thể tại buổi giám sát tại xã Bá Xuyên.

Tại xã Bá Xuyên, tính đến cuối năm 2022,, số bộ nghèo của xã còn 16 hộ chiếm 1,33%, hộ cận nghèo còn 55 hộ chiếm 4.56%. 91,2% hộ đạt gia đình văn hóa đạt, 11/12 xóm được công nhận xóm văn hóa đạt 91,7%. Các tuyến trục đường chính được cứng hóa, 100% số hộ trên địa bàn được sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh….

TP. Sông Công: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Thành viên Đoàn giám sát có những ý kiến cụ thể tại buổi giám sát tại xã Bình Sơn.

Đối với xã Bình Sơn, từ đầu năm 2022, xã đạt 17/19 tiêu chí, tuy nhiên đến cuối năm 2022, sau khi Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành với nhiều chỉ tiêu, tiêu chí mới, UBND xã đã thực hiện rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí, kết quả xã bị giảm 3 tiêu chí, chỉ đạt 14/19 tiêu chí, xã đăng ký với TP phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành xã NTM nâng cao.

Còn đối với xã Tân Quang, hiện xã đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông; tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn và tiêu chí về môi trường.

TP. Sông Công: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Mai Khanh, Phó Chủ tịch HĐND TP. Sông Công chủ trì buổi giám sát tại xã Tân Quang.

Theo bà Phạm Thị Mai Khanh, Phó Chủ tịch HĐND TP. Sông Công, Trưởng đoàn giám sát cho biết: Các buổi giám sát đảm bảo trọng tâm, chất lượng, hiệu quả. Các thành viên trong Đoàn giám sát đã có những ý kiến đóng góp tích cực trong việc tháo gỡ khó khăn đối với các địa phương.

Thông qua hoạt động giám sát để kịp thời nắm bắt tình hình và kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể đảm bảo tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng NTM trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện tốt chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xóm NTM kiểu mẫu trên địa bàn TP theo quy định.

Thế Lợi
Ý kiến của bạn
Thu nhập người dân Đông Nam Bộ cao nhất cả nước Thu nhập người dân Đông Nam Bộ cao nhất cả nước

Trong 6 vùng trên cả nước thì Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, đạt khoảng 6,3 triệu đồng/tháng; vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du miền núi phía Bắc, đạt 3,1 triệu đồng/tháng.