T.P Thái Nguyên: Điểm sáng trong thu hút đầu tư

Đầu tư và Tiếp thị
11:11 AM 02/08/2022

Bước sang năm 2022 dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế cả nước, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể bám sát và tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ đề của thành phố Thái Nguyên năm 2022 là "Chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại; thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án; tổ chức thực hiện hiệu quả Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Ngay từ những ngày, tháng đầu của năm 2022, lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

T.P Thái Nguyên:  Điểm sáng trong thu hút đầu tư - Ảnh 1.

Một góc trung tâm TP Thái Nguyên

UBND thành phố Thái Nguyên đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phát động thi đua triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Để phục hồi phát triển kinh tế xã hội UBND thành phố Thái Nguyên đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, hiệu quả về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022 công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện 10 Đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục hoàn thiện 03 Đề án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025 để trình HĐND thành phố thông qua trong quý III/2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ước đạt 1.348,9 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố, bằng 107,22% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Thu thuế, phí, và thu khác ước đạt 611,8 tỷ đồng, bằng 56,3% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố, bằng 118,81% so với cùng kỳ năm 2021; thu tiền sử dụng đất ước đạt 737,1 tỷ đồng, bằng 47,4% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố, bằng 99,19 % so với cùng kỳ năm 2021.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, Thành ủy HĐND, UBND đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, các cơ quan chuyên môn đã tập trung triển khai quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND thành phố Thái Nguyên đã triển khai Kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Thái nguyên năm 2022 đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2022). Duy trì họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hàng tuần và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ; họp UBND thành phố định kỳ hàng tháng, quý để quyết định các vấn đề thuộc chức trách của UBND thành phố, đề xuất với cấp trên những giải pháp, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vơí sự chỉ đạo quyết liệt, công tác điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của UBND thành phố Thái Nguyên đạt kết quả tích cực, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm 2021, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động sản xuất, kinh doanh được phục hồi và phát triển, chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không ngừng được nâng cao.

Quang Hưng
Ý kiến của bạn
Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3/2024 Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Một loạt chính sách mới về kinh tế như: Quy định kiểm tra chất lượng phương tiện đường sắt; lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản quý hiếm; lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển; quy định thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản... sẽ có hiệu lực chính thức kể từ tháng 3/2024.