TP. Thanh Hóa: Vai trò nòng cốt của chi bộ trong xây dựng phường kiểu mẫu

Địa phương
11:38 AM 11/10/2022

Trong những năm qua, TP. Thanh Hóa đã và đang quyết liệt triển khai Chương trình xây dựng "Đô thị văn minh, công dân thân thiện", trọng tâm là vận động "Người dân TP. Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện", gắn với mục tiêu xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Đảng bộ TP. Thanh Hóa xác định sẽ lấy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là hạt nhân nòng cốt, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên để lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nằm ở phía Bắc TP. Thanh Hóa, phường Đông Cương có tổng diện tích tự nhiên 6,54 km2; dân số gần 11.390 người. Từ một xã nằm ở ven đô sau 10 năm trở thành phường, đến nay phường Đông Cương đã có bước phát triển rõ nét trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt tốc độ đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế những năm gần đây diễn ra sôi động.

Phấn đấu xây dựng Đông Cương trở thành phường kiểu mẫu vào trước năm 2025, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng và duy trì các tiêu chí phường kiểu mẫu"; đồng thời xác định các chi bộ khu phố là hạt nhân chính trị có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết ở địa bàn dân cư.

Tp. Thanh Hóa: Vai trò nòng cốt của Chi bộ trong xây dựng phường kiểu mẫu - Ảnh 1.

Để có được diện mạo đổi thay như ngày hôm nay, Chi bộ phường Đông Cương đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và xác định rõ nội dung những việc cần làm. Với phương châm lấy số đông tiêu biểu để nêu gương, vận động số ít chưa gương mẫu làm theo, cùng với tinh thần kiên trì trong công tác tuyên truyền vận động, Ban Chi bộ đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng tham gia một cách tích cực.

Khu phố Đình Hương I có 234 hộ với 785 nhân khẩu, cư ngụ sinh sống dọc trục Tỉnh lộ 502, chủ yếu làm nghề kinh doanh thương mại và dịch vụ. Địa bàn khu phố còn là nơi đứng chân của nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh và thành phố. Bởi vậy, Đảng ủy phường Đông Cương xác định đây là địa bàn trọng điểm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị, gắn với mục tiêu xây dựng khu phố kiểu mẫu.

Sau khi tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 và kiện toàn lại nhân sự chi ủy, Chi bộ tổ dân phố Đình Hương I đã khẩn trương bắt tay vào triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng phố kiểu mẫu, gắn với cuộc cuộc vận động "Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện".

Tp. Thanh Hóa: Vai trò nòng cốt của Chi bộ trong xây dựng phường kiểu mẫu - Ảnh 2.

Một góc phường Đông Cương

Đảng bộ phường Đông Sơn có 13 chi bộ trực thuộc với tổng số gần 980 đảng viên. Đông Sơn cũng là một phường có quy mô diện tích và dân số tương đối đông của thành phố Thanh Hóa. Mục tiêu xây dựng phường Đông Sơn đạt danh hiệu "Phường kiểu mẫu" được Ban Chấp hành Đảng ủy phường Đông Sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân.

Bởi vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ phường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quyết định số 09 của UBND về thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"; chương trình "Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện", trọng tâm là cuộc vận động "Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện" trên địa bàn phường.

Tp. Thanh Hóa: Vai trò nòng cốt của Chi bộ trong xây dựng phường kiểu mẫu - Ảnh 3.

Khu phố phường Đông Sơn - TP. Thanh Hóa

Đảng ủy Phường Đông Sơn xác định: Để xây dựng thành công phường kiểu mẫu, trước hết phải đi từ việc xây dựng các phố kiểu mẫu, do vậy các chi bộ tổ dân phố đóng một vai trò hết sức quan trọng. Từ đó, Đảng bộ phường đã chú trọng chăm lo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Nhân sự tham gia các chi ủy được lựa chọn kỹ càng, vừa có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vừa có kinh nghiệm thực tiễn và lòng nhiệt tình, được người dân ở cộng đồng dân cư tín nhiệm. 

Từ Nghị quyết xây dựng phường kiểu mẫu của Đảng ủy phường, các chi bộ cơ sở đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, tổ chức tuyên truyền vận động đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức đoàn thể chính trị ở địa phương để triển khai thực hiện các phần việc xây dựng khu phố kiểu mẫu.

Từ những chủ trương, nghị quyết phù hợp với thực tiễn, phương pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, cùng với sự lãnh đạo của Chi bộ và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đã tạo ra chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tại địa bàn dân cư. Nhiều phong trào, nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả đã được tổ chức và có tính lan tỏa, như "cột điện nở hoa"; "đường tranh bích họa"; "thùng rác thông minh"; "tuyến đường phụ nữ tự quản"; "tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị"; "cổng trường học an toàn do Chi hội Cựu chiến binh đảm nhận"… đã góp phần thực hiện cuộc vận động "Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện", gắn với xây dựng phố, phường kiểu mẫu.

Tp. Thanh Hóa: Vai trò nòng cốt của Chi bộ trong xây dựng phường kiểu mẫu - Ảnh 4.

Tổ Dân số phường Đông Sơn

Qua các mô hình điển hình trong xây dựng "Phường kiểu mẫu" và thực hiện cuộc vận động "Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện", Thành ủy thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai sâu rộng đến tất cả các phường, xã trên địa bàn toàn thành phố. Trong đó, vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ cơ sở trong triển khai thực hiện xây dựng phố, phường kiểu mẫu tiếp tục được khẳng định và phát huy.

Bí thư Thành ủy Thanh Hóa Lê Anh Xuân nhấn mạnh: Từ định hướng, chủ trương phát triển chung của thành phố, các phường phải tiếp tục định vị lại lợi thế, tiềm năng, thách thức phát triển của mình với vai trò trung tâm dẫn dắt, chủ đạo, lõi đô thị, đặc biệt là lan tỏa khát vọng đổi mới phát triển. Cần tập trung vào các nhóm giải pháp cụ thể, vừa trước mắt, vừa lâu dài cho sự phát triển chung của phường và thành phố; chú trọng đến công tác xây dựng Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để phục vụ cho sự đổi mới phát triển nâng cao chất lượng chính trị của chi bộ, của đảng viên... Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Phải đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, giáo dục về tư tưởng, đạo đức của người cán bộ; chất lượng cán bộ, quan tâm bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cán bộ; bồi dưỡng nâng cao chất lượng về mặt kỹ năng giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, tập trung các nguồn lực để tạo dư địa mới cho phát triển kinh tế xã hội, phát huy chợ, trung tâm thương mại, trung tâm du lịch để tập trung cho phát triển, trong đó nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, kinh tế ban đêm; có quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Về chỉnh trang đô thị, xây dựng văn hóa văn minh đô thị sáng - xanh - sạch- đẹp gắn với siết chặt quản lý nhà nước về đất đai, đồng chí đề nghị Phường nghiên cứu xây dựng đồ án về văn minh đô thị kiểu mẫu; Tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp chỉnh trang đô thị như cây xanh, hoa, điện chiếu sáng, điện trang trí trụ sở, khách sạn, nhà dân, trường học; xây dựng mô hình đô thị thông minh; tập trung làm tốt công tác trật tự đô thị, phải có giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn để dẹp ngay việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặc biệt là khu cổng chợ, bán hàng rong, tập trung giải phóng lòng đường vỉa hè; tiếp tục phát huy xây dựng văn hóa người Thanh Hóa "văn minh, thân thiện".

Đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc xây dựng kinh tế số, chính quyền số, xã hội số. Tập trung chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, thể chất cho người dân, nhất là người cao tuổi. Tập trung bổ sung quy hoạch dành quỹ đất để đảm bảo công tác về y tế, giáo dục, đặc biệt liên quan đến xây dựng trường THCS trên địa bàn. Nghiên cứu cơ chế, bổ sung quy hoạch điểm đỗ tĩnh, bãi đỗ xe thông minh, kẻ vạch sơn, tiến hành thu phí.

Những thành quả bước đầu trong xây dựng phường kiểu mẫu và cuộc vận động: Người dân thành phố Thanh Hóa, nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện" chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố từng bước hiện thực hóa các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo động lực để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển thành phố mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Yến Hoàng
Ý kiến của bạn
Bình luận