TP.HCM: Nhiều giải pháp nâng cao tiêu dùng xanh

Tiêu dùng và Tiếp thị
08:13 AM 01/04/2024

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã đề xuất một số giải pháp để phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, trong đó có cả việc ưu tiên sử dụng mua sắm và tiêu dùng đạt tiêu chí xanh…

Việt Nam đã ban hành Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cam kết đến năm 2030 chấm dứt nạn phá rừng, năm 2040 loại bỏ dần nhiệt điện than, năm 2050 đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0…

TP.HCM: Nhiều giải pháp nâng cao tiêu dùng xanh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ đó, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cũng đề xuất khung chiến lược kinh tế xanh của thành phố gồm thứ tự ưu tiên, lộ trình để đạt được mục tiêu...

Một số giải pháp chính gồm giải pháp nguồn lực; giải pháp tài nguyên có năng lượng, nước và vật liệu; giải pháp hành vi gồm tiêu dùng xanh, giao thông xanh…

Đối với tiêu dùng xanh, Viện đề xuất xây dựng và triển khai áp dụng các bộ tiêu chí tiêu dùng xanh cho từng đối tượng DN, người tiêu dùng.

Quảng bá các thực phẩm xanh, phối hợp với các siêu thị, nhãn hàng triển khai sử dụng bao bì từ thiên nhiên, sản phẩm hữu cơ, sinh thái…

Các siêu thị bên cạnh thường xuyên đưa khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng sản phẩm xanh, siêu thị bố trí khu vực trưng bày riêng, khuyến khích sử dụng túi môi trường… dần nâng cao nhận thức của người dân trong tiêu dùng xanh.

Ngoài ra, người dân cần tiêu dùng có trách nhiệm, tiêu dùng đủ, tiết kiệm và tiêu dùng xanh. Đồng thời, các cá nhân cũng tham gia tích cực vào việc tái tạo lại môi trường, tham gia vệ sinh môi trường, tham gia xử lý rác.

Với nhu cầu của người dùng và loạt sáng kiến hấp dẫn của doanh nghiệp, xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững được dự báo sẽ triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thực tế, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả tăng thêm cho sản phẩm có các ưu điểm vượt trội như truy xuất được nguồn gốc, đạt các tiêu chuẩn chất lượng hay thân thiện môi trường (nhãn xanh).

Trong thời gian tới, để tăng cường thực thi chính sách tiêu dùng xanh nhằm phát triển bền vững, đòi hỏi sự quan tâm tổng lực từ Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện chính sách, tăng cường nguồn lực tài chính đến nâng cao nhận thức và hình thành chuỗi cung ứng xanh, giúp người tiêu dùng có hệ thống sản phẩm xanh phục vụ tiêu dùng xanh.

An Mai (t/h)
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.