TP.HCM: Tổ chức Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc năm 2022

Doanh nghiệp
09:19 PM 30/07/2022

Hội Doanh nhân trẻ thành phố phối hợp với Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, tổ chức Chương trình phát động Giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM lần thứ 11 năm 2022, nhằm tôn vinh và động viên tinh thần, bản lĩnh của doanh nhân vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 của thành phố.

Lễ phát động Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM

Lễ phát động Giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM

Theo đó, Giải thưởng giải thưởng Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM năm 2022 đáp ứng các tiêu chí: Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ thuế, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm: 2019, 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, có thành tích trong hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống đại dịch COVID-19, tham gia các phong trào và công tác xã hội của thanh niên, học sinh, vì sự phát triển của cộng đồng...

Hội đồng giải thưởng sẽ tuyên dương 10 doanh nhân trẻ xuất sắc và 10 doanh nhân trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cơ khí, công nghệ, thương mại, xuất khẩu, hàng tiêu dùng, nông - lâm - ngư nghiệp.... Đây là cơ hội cho doanh nhân trẻ xuất sắc, tiêu biểu gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị kinh doanh, kết nối hợp tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Dự kiến lễ truyên dương Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM lần 11 năm 2022 diễn ra vào tháng 10/2022, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.


Minh Yến
Ý kiến của bạn