Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024

Địa phương
03:45 PM 24/05/2024

Sáng 24/5, huyện Tiểu Cần long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Tiểu Cần có diện tích tự nhiên 22.722,1ha, dân số 108.474 người với 9 xã và 2 thị trấn với 80 ấp, khóm. Huyện Tiểu Cần cũng là nơi hội tụ, sinh sống của các đồng bào dân tộc như: Kinh - Khmer - Hoa và một số ít dân tộc khác. 

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024.

Đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện có truyền thống đoàn kết yêu nước, gắn bó trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cải tạo thiên nhiên, lao động sản xuất. Mỗi dân tộc có đặc điểm và sắc thái văn hóa riêng được lưu giữ và không ngừng phát huy, tạo nên văn hóa đặc trưng của huyện nhà.

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Theo báo cáo chính trị đại hội, giai đoạn 2019-2024, huyện Tiểu Cần đã thực hiện tốt các chương trình như: Chương trình 135, huyện đã đầu tư xây dựng 10 công trình giao thông, với chiều dài 1.500 m, số tiền 2 tỷ đồng; hỗ trợ cho 21 hộ nuôi bò sinh sản, với số tiền 227 triệu đồng; thực hiện có hiệu quả Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả có 53 hộ vay vốn, với số tiền là 481,5 triệu đồng, để giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt.

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 3.

Các em thiếu nhi huyện Tiểu Cần tặng hoa Đoàn Chủ tịch đại hội.

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 4.

Đoàn Chủ tịch đại hội tặng quà cho thiếu nhi huyện Tiểu Cần.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đã giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho 91 hộ nghèo người DTTS với số tiền 1.282 triệu đồng; xây dựng mới 8 công trình GTNT đường nhựa 3,5m, tổng chiều dài 4.610,87m, với tổng kinh phí 20,7 tỷ đồng tại các xã Phú Cần, Tập Ngãi, Hùng Hòa, Long Thới và sửa chữa đường GTNT ở xã Hiếu Tử và Hiếu Trung. 

Đồng thời, mở 18 lớp đào tạo nghề, số lượng 450 học viên giúp cho học viên bước đầu có những kiến thức về các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt… tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, là chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đã giải ngân cho 20 hộ có nhu cầu vay vốn chuyển đổi nghề với tổng số tiền 740 triệu đồng. 

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 5.

Ông Kim Rương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, hàng năm huyện Tiểu Cần đều tổ chức họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sene Dolta tặng quà cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện, tỉnh, Trung ương nghỉ hưu, chùa Khmer, gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người dân tộc Khmer.

Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS luôn được cấp ủy quan tâm thực hiện tốt, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống KT-XH, nhân dân vùng đồng bào DTTS được đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thụ hưởng. 

Công tác chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có công là người DTTS luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS thời gian qua đạt nhiều kết quả, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 đến 4%/năm.

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh cho biết, Đại hội diễn ra trong lúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh Trà Vinh đang ra sức tập trung, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH năm 2024 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI. 

Thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế, đặc biệt là thành tựu phát triển KT-XH vùng đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện, điển hình như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 10,83%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 đạt 82,6 triệu đồng/người/năm; bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc; hệ thống chính trị các cấp được củng cố kiện toàn, hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo được kéo giảm; các giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS được quan tâm bảo tồn và phát huy...

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt làm sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân tộc được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần VII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), cụ thể là: "Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị".

Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Tiểu Cần trong thời gian tới, ông Lê Thanh Bình lưu ý huyện cần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chống mọi biểu hiện cục bộ, gây chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết giữa các dân tộc, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội.

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 8.

Ông Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh trao Giấy khen của Ban dân tộc tỉnh cho các tập thể.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, phát huy nội lực, tinh thần hội nhập, tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn đầu tư của tỉnh. 

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 9.

Giấy khen được trao cho các tập thể.

Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra chủ trương, giải pháp về công tác dân tộc trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, rút ngắn khoảng cách chênh lệch, nâng cao mức sống cho đồng bào.

Quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, bảo đảm nơi có đông đồng bào dân tộc thì cơ cấu cán bộ chủ chốt phải có người DTTS. 

Trà Vinh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV, năm 2024- Ảnh 10.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần trao giấy khen cho các tập thể.

Tiếp tục phát huy sức mạnh truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, kịp thời đấu tranh, vô hiệu hóa với mọi âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân không để xảy ra "điểm nóng" về ANTT vùng đồng bào các DTTS.

Văn Dương
Ý kiến của bạn
Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc Để sầu riêng Việt Nam 'vững' chân tại thị trường Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I/2024 ước đạt 254 triệu USD, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành hàng sầu riêng Việt Nam.