Trái vải xuất khẩu sang Nhật sẽ được giám định trực tuyến

Media
09:30 AM 17/05/2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, trong trường hợp Nhật Bản không đồng ý việc ủy quyền cho các tổ chức giám định độc lập tại Việt Nam kiểm định chất lượng trái vải, thì sẽ tiến hành giám định trực tuyến.

Ý kiến của bạn