Trạm ra đa 69 tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Địa phương
03:00 PM 10/11/2022

Trạm ra đa 69 - lực lượng nòng cốt làm nên chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" vừa tổ chức nhiều hoạt động, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị.

50 năm đã trôi qua nhưng âm hưởng của chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 vẫn vang vọng mãi như một khúc tráng ca bất tử của thế kỷ XX. Những bài học kinh nghiệm quý báu là những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc đã được chắt lọc, vận dụng trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ý chí và trí tuệ Việt Nam trong chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" không chỉ là niềm tự hào của các chiến sĩ Trạm Ra đa 69 mà còn là niềm tin, ý chí quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 69 - Quân chủng Phòng không Không quân.

Ý chí và trí tuệ Việt Nam trong chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" không chỉ là niềm tự hào của các chiến sĩ Trạm ra đa 69 mà còn là niềm tin, ý chí quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 69 - Quân chủng Phòng không Không quân.

Đặc biệt, trong dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022), Trạm ra đa 69 đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục; thi đua; văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao… Qua đó, khẳng định trình độ, cũng như khả năng, ý chí quyết tâm của lực lượng bộ đội Phòng không Không quân Việt Nam trước các cuộc tấn công.

Trung đoàn 292 - Trạm Ra đa 69 phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm chiến thắng ‏"‏Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Trung đoàn 292 - Trạm ra đa 69 phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm chiến thắng ‏"‏Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Trạm ra đa 69 cũng đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội về truyền thống vẻ vang, ý chí kiên cường của quân và dân ta, tập trung là quân và dân Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương trên miền Bắc, trong đó Quân chủng Phòng không Không quân là lực lượng nồng cốt đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần lập nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Thượng úy Mai Tiến Đạt - Chính trị viên Trạm Ra đa 69 - Trung đoàn 292 - Sư đoàn 377 ký kết tại Lễ phát động "50 ngày thi đua lập công quyết thắng" và cuộc thi tìm hiểu trực tuyến chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng ‏"‏Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 – 12/2022).

Thượng úy Mai Tiến Đạt - Chính trị viên Trạm ra đa 69 - Trung đoàn 292 - Sư đoàn 377 ký kết tại Lễ phát động "50 ngày thi đua lập công quyết thắng" và cuộc thi tìm hiểu trực tuyến chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng ‏"‏Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 – 12/2022).

Đơn vị thường xuyên thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiệm kỷ luật và an toàn tuyệt đội lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên phủ trên không" - chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam, có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Châu Phụng
Ý kiến của bạn
Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD

Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2024, xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt hơn 402 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 207 tỷ USD, nhập khẩu 195 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 11,87 tỷ USD.