Trung Quốc bị mưa lũ lịch sử - Cơ hội của sản xuất vụ Đông 2020?

Thị trường
04:32 PM 31/08/2020

Trung Quốc bị mưa lịch sử hàng trăm năm có một, kéo theo đó, thực phẩm (đặc biệt là rau màu) sẽ bị thiếu. Tận dụng cho được lợi thế này các tỉnh, TP phía Bắc của Việt Nam thúc đẩy sản xuất, gia tăng giá trị cho cây trồng vụ Đông 2020.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, khu vực nông nghiệp chịu rất nhiều rủi ro, nguy cơ kép, đó là vừa chịu tác động của dịch COVID-19, vừa phải đối phó với dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thiên tai bất thường.

Tuy nhiên dù trong hoàn cảnh đó, vụ Đông năm 2020, Bộ NN&PTNT vẫn đặt ra mục tiêu diện tích sản xuất đạt 430.000 - 450.000ha, tăng khoảng 10 đến 20% diện tích so với vụ đông 2019).

Sản lượng phấn đấu đạt 4,6-4,9 triệu tấn (tăng 10-15% sản lượng so với vụ đông 2019). Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt khoảng 34.000-36.000 tỷ đồng, trung bình giá trị sản xuất đạt khoảng 75 triệu đồng/ha.

Cơ cấu, nhóm cây ưa ấm (ngô, khoai lang, đậu tương, lạc, rau ưa ấm) chiếm tỉ lệ khoảng 55%. Nhóm cây ưa lạnh (khoai tây, rau đậu ưa lạnh) khoảng 45%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cùng đó, ngành nông nghiệp vẫn đặt ra 2 mục tiêu phải tổ chức sản xuất lương thực và thực phẩm tốt để vừa bảo đảm lương thực thực phẩm cho 100 triệu dân vừa bảo đảm xuất khẩu.

Về lương thực, với đặc thù đất nước 100 triệu dân, trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, nếu không có sản lượng cao nhất thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Điều đáng mừng là đến nay, đã tổ chức khá thành công với tổng diện tích đã gieo cấy 6,7 triệu hecta.

"Ở các tỉnh phía bắc, phải tập trung cho được sản xuất vụ Đông, vì thiên nhiên ưu đãi cho 31 tỉnh, thành phố có mùa đông lạnh. Đây là lợi thế để Việt Nam làm được cây vụ Đông. Bởi vì vụ Đông thời gian sản xuất ngắn nhưng giá trị kinh tế cao, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, sâu bệnh… Nếu tổ chức sản xuất tốt thì 200-300 triệu đồng/ha là nằm trong tầm tay", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Bên cạnh đó, phổ cây trồng của vụ Đông cũng rất rộng, các địa phương có thể lựa chọn cơ cấu phù hợp.

"Thêm đặc điểm nữa là Trung Quốc bị mưa lịch sử hàng trăm năm, kéo theo đó, thực phẩm (đặc biệt là rau màu) sẽ bị thiếu, chúng ta cần tận dụng cho được lợi thế này", người đứng đầu của Bộ NN&PTNN nhấn mạnh.

Từ đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các doanh nghiệp vào cuộc, địa phương chủ động lựa chọn cơ cấu giống cây trồng, chuyển đổi đất trồng lúa, vùng hạn mặn… để đẩy mạnh sản xuất cây vụ Đông. Các doanh nghiệp cố gắng sát cánh cùng bà con trong tiêu thụ nông sản.

Theo ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), từng tỉnh căn cứ vào diện tích thu hoạch, điều kiện nguồn nước, đất đai và thị trường, chủ động bố trí thời vụ, diện tích với cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm đảm bảo đạt diện tích sản xuất vụ Đông tối đa nhưng phải đảm bảo chắc ăn và hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, tập trung ưu tiên phát triển ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi. Theo số liệu của Cục Chăn nuôi, tổng nhu cầu ngô sinh khối cần cho chăn nuôi đại gia súc là 27,6 triệu tấn/năm trong đó các doanh nghiệp chăn nuôi tự cung cấp được khoảng 70% còn lại cần mua ngoài là 30% (khoảng 8 triệu tấn).

DB
Ý kiến của bạn
Bình luận