Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV

Sự kiện
03:21 PM 13/10/2020

Sáng 13/10, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Hậu Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều di tích lịch sử hào hùng gắn liền với phong trào đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân Hậu Giang.

Trải qua hơn 16 năm thành lập, từ một tỉnh thuần nông, có xuất phát điểm thấp ở Vùng ĐBSCL; với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự hợp tác, hỗ trợ của các địa phương; cùng sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hoàn thành và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV.

Đại hội cần tập trung thảo luận kỹ những hạn chế, yếu kém, phân tích sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng; làm rõ nét hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 

Ông Phạm Minh Chính cũng lưu ý với tỉnh như: phải giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV - Ảnh 4.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV - Ảnh 5.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy; linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV - Ảnh 6.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ, quân và dân Hậu Giang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ trước để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. 

Trưởng Ban tổ chức Trung ương đề nghị Hậu Giang cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV - Ảnh 7.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và trong những năm tới, dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi với diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, có tác động nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước nói chung và Hậu Giang nói riêng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV - Ảnh 8.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính cũng tin tưởng rằng, với truyền thống, văn hóa, cốt cách tốt đẹp của vùng đất và con người "gan dạ anh hùng, như rừng đước mạnh, như rừng chàm thơm" như lời nhà thơ Tố Hữu; Đảng bộ và nhân dân Tỉnh nhà nhất định sẽ đoàn kết một lòng, có khát vọng vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra, sớm đưa Hậu Giang phát triển vượt bậc trong thời gian tới, để cuộc sống của người dân được ấm no, hạnh phúc hơn.

Nguyễn Khôi - Hồng Ân
Ý kiến của bạn