Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI

Sự kiện
06:41 PM 24/09/2020

Sáng 24/9, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp ủy đảng trong Tỉnh đã nghiêm túc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, tạo khí thế chính trị sâu rộng, củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI có chủ đề "Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước". 

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI là Đại hội "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển tỉnh An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI tặng bó qua tươi thắm của Đại hội cho Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá An Giang là địa phương có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Đảng bộ Tỉnh đã năng động, sáng tạo đề ra các giải pháp tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong phát triển, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai, huy động nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI - Ảnh 4.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhờ đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các năm gần đây năm sau cao hơn năm trước; quy mô kinh tế đứng thứ 5/13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

GRDP giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 5,25%/năm, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương; đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46,8 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên, có vị trí cao so với cả nước; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh chuyển biến tích cực; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hơn. 

Quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI - Ảnh 5.

Cáp treo lên núi cấm nơi thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của "Thiên thất sơn".

Quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển được mở rộng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý tỉnh cần phấn đấu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tập thể Ban chấp hành là những đồng chí đủ năng lực lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. 

An Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của Tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong cả nước; triển khai Đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi địa phương để cùng phát triển. 

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, các địa phương xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản phẩm Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI - Ảnh 6.

An Giang được mệnh danh là tỉnh có nhiều cây Thốt Nốt và nhiều sản phẩm làm ra từ Thốt Nốt như, bánh bò Thốt Nốt, nước Thốt Nốt hay đường Thốt Nốt…

Tập trung xây dựng văn hóa, hệ giá trị và chuẩn mực con người An Giang trong thời kỳ mới; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, phấn đấu xây dựng An Giang ngày càng phát triển giàu, đẹp. tăng cường lãnh đạo củng cố quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội. 

Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, "thế trận lòng dân" gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh về mọi mặt; giữ vững ổn định chính trị để phát triển.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Nguyễn Khôi - Hồng Ân
Ý kiến của bạn
Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn Gỡ khó cho ngành thép: Cần các biện pháp toàn diện và căn cơ hơn

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành thép hiện tại, các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp tổng thể, toàn diện và căn cơ hơn để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngành thép phục hồi và phát triển.