Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị có trụ sở tại trung tâm TP. Hà Nội, Trường được thành lập theo Quyết định số 1702/QĐ-TTg ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Trường tập hợp được những nhân sĩ trí thức, những nhà quản lý giáo dục, những giảng viên có trình độ cao, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị có trụ sở tại trung tâm TP. Hà Nội, Trường được thành lập theo Quyết định số 1702/QĐ-TTg ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Trường tập hợp được những nhân sĩ trí thức, những nhà quản lý giáo dục, những giảng viên có trình độ cao, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị - Ảnh 2.

Năm 2018 trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TẦM NHÌN 

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị sẽ trở thành trường đại học có uy tín về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

SỨ MẠNG

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị cam kết xây dựng hệ thống đào tạo sáng tạo, đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tố chất cần thiết để trở thành những con người thành đạt, hữu ích trong xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị - Ảnh 3.

Selected teachers (Giảng viên tinh chọn) 

Tailored programs (Chương trình tùy biến)

Unrivaled service (Dịch vụ khác biệt) 

Diverse channels (Kênh học đa dạng) 

Experience - practical (Trải nghiệm thực tiễn)  

Network - global (Mạng lưới toàn cầu) 

Technology - intensive (Công nghệ đa dụng)                                  

Standards - international (Tiêu chuẩn quốc tế)

Hiện nay, Trường là một trong những cơ sở giáo dục đại học có uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Kinh tế, Quản ýl, Công nghệ, Ngôn ngữ.

Các ngành Đào tạo của Trường:

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

Quản lý kinh tế; Tài chính Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Luật kinh tế; Kỹ thuật phần mềm

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Luật kinh tế; Logistic và quản lý chuỗi cung ứng; Kinh tế quốc tế; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý nhà nước; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Bất động sản; Công nghệ Tài chính

CHIẾN LƯỢC DẠY VÀ HỌC

Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có chất lượng ở nhiều bậc đào tạo, nhất quán với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của xã hội, tạo được sự chủ động, sáng tạo trong công tác tuyển sinh.

CHIẾN LƯỢC TRONG NGHIÊN CỨU

Tập trung nghiên cứu những vấn đề do nhu cầu cấp bách của xã hội đặt ra trên 3 lĩnh vực: Giáo dục, Kinh tế và Khoa học Công nghệ. Đưa UTM vào quỹ đạo chung của các Trường Đại học tiến tiến trên thế giới là: "Nghiên cứu Khoa học để nâng tầm Đào tạo."

CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠ TẦNG

Cơ sở vật chất khang trang hiện đại.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ 

Địa chỉ: Lô 1-4, Số 432 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37632890 - 024.36320743

Tác giả, trình bày Đoàn Duy