Từ ngày 8/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ công bố thông tin một đầu mối

Chứng khoán
10:59 AM 04/03/2024

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vận hành hệ thống công bố thông tin một đầu mối áp dụng đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán kể từ ngày 8/3.

Thông tin này vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố. Theo đó, trước mắt sẽ áp dụng đối với các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tính đến nay, hệ thống báo cáo, công bố thông tin một đầu mối qua HNX đã sẵn sàng đưa vào vận hành và sẽ áp dụng trước đối với 321 công ty niêm yết và 869 công ty đăng ký giao dịch.

Sau quá trình triển khai tại HNX, UBCK sẽ tiếp tục triển khai việc công bố thông tin một đầu mối đối với các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Từ ngày 8/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ công bố thông tin một đầu mối- Ảnh 1.

Chứng khoán áp dụng hệ thống công bố thông tin một đầu mối từ ngày 8/3/2024. Ảnh: Internet

Theo UBCK, hiện nay, các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin qua hệ thống công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020 của Bộ Tài chính.

Do vậy, các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch đang phải gửi báo cáo, công bố thông tin cho cả UBCK và Sở Giao dịch chứng khoán nơi công ty có cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch.

Để giảm tải đầu mối báo cáo, công bố thông tin, UBCK đã triển khai các giải pháp công nghệ, đồng thời đồng bộ các yêu cầu về nghiệp vụ, cụ thể là thống nhất một đầu mối báo cáo, công bố thông tin cho các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

Việc đưa vào vận hành hệ thống công bố thông tin qua một đầu mối là một trong những giải pháp của UBCKN nhằm góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng hiệu quả, tính kịp thời của thông tin công bố, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua

Năm ngoái, tín dụng vay kinh doanh tăng hơn 35%, còn tiêu dùng chỉ thêm 1% - mức thấp nhất 5 năm qua. Điều này cho thấy, người dân không có nhu cầu vay mua nhà đất.