Ứng dụng iHanoi - Chạm để kết nối

Tiếp thị
10:23 AM 10/07/2024

iHanoi là ứng dụng giúp người dân, doanh nghiệp có thể tương tác trực tuyến với các cấp cơ quan chính quyền tại Hà Nội. Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, ứng dụng cung cấp thông tin toàn diện, tạo kênh kết nối nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp

Ứng dụng iHanoi - Chạm để kết nối- Ảnh 1.

Infographic: Ứng dụng iHanoi - Chạm để kết nối


Minh An
Ý kiến của bạn