Ủy ban chứng khoán chưa cho phép con trai ông Trần Đình Long mua 5 triệu cổ phiếu Hòa Phát

Doanh nghiệp - Doanh nhân
10:23 AM 03/06/2021

Hòa Phát phải lấy ý kiến cổ đông thông qua việc chấp nhận cho ông Trần Vũ Minh nhận chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu Hòa Phát.

Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông báo yêu cầu ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Trần Đình Long, dừng mua 5 triệu cổ phiếu của Hòa Phát.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nguyên nhân là do Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22/4/2021 của Hòa Phát chưa xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 35 Luật chứng khoán năm 2019.

Vì vậy, để đảm bảo phù hợp các quy định của Luật chứng khoán và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Hòa Phát đã ban hành nghị quyết ngày 2/6/2021, thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến là thông qua việc chấp nhận cho ông Trần Vũ Minh nhận chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu Hòa Phát của ông Trần Vũ Minh, dẫn đến việc ông Trần Vũ Minh và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt 35% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Hòa Phát mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ông Trần Vũ Minh hiện đang nắm giữ 1,45% số cổ phiếu của Hòa Phát. Cộng thêm người có liên quan, tổng tỷ lệ sở hữu là 34,91%.

Sau khi nhận 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ này sẽ tăng lên 35,02%.

Cổ phiếu Hòa Phát hiện có giá khoảng gần 54.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, 5 triệu cổ phiếu có giá trị khoảng 270 tỷ đồng.

Ủy ban chứng khoán chưa cho phép con trai ông Trần Đình Long mua 5 triệu cổ phiếu Hòa Phát - Ảnh 1.
Hà My
Ý kiến của bạn