Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập 3 thị xã

Cộng tác viên
02:33 PM 23/04/2020

Chiều 22/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hoá, Phú Yên, Bình Định.

Quang cảnh phiên họp thứ 44 của UBTV Quốc hội. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, căn cứ đề nghị của UBND các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Thanh Hóa và Bộ Nội vụ, Chính phủ đã có Tờ trình số 77/TTr-CP ngày 09/3/2020, Tờ trình số 97/TTr-CP và Tờ trình số 99/TTr-CP ngày 24/3/2020 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thị xã Hoài Nhơn và thành lập các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; thành lập thị xã Đông Hòa và thành lập các phường thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; thành lập thị xã Nghi Sơn và thành lập các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn

Huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) có 420,84 km2 diện tích tự nhiên; số dân 212.063 người; có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 15 xã.

Phương án thành lập thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở toàn bộ 420,84 km2 diện tích tự nhiên, 212.063 người của huyện Hoài Nhơn. Thành lập 11 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn trên cơ sở nguyên trạng 2 thị trấn và 9 xã của huyện Hoài Nhơn.

Như vậy, toàn tỉnh Bình Định có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện; 32 phường, 10 thị trấn và 117 xã. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn có 11 phường, 6 xã.

Thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa

Hiện huyện Đông Hòa (Phú Yên) có 265,62 km2 diện tích tự nhiên; số dân 119.991 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 8 xã.

Phương án thành lập thị xã Đông Hòa trên cơ sở toàn bộ 265,62 km2 diện tích tự nhiên, 119.991 người của huyện Đông Hòa. Thành lập 5 phường thuộc thị xã Đông Hòa trên cơ sở nguyên trạng 2 thị trấn và 3 xã của huyện Đông Hòa.

Như vậy, tỉnh Phú Yên có 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện, 21 phường, 6 thị trấn và 83 xã. Trong đó, thị xã Đông Hòa có 5 phường, 5 xã.

Thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn

Hiện trạng tỉnh Thanh Hóa có 11.114,65 km2 diện tích tự nhiên, dân số hơn 3,558 triệu người. Toàn tỉnh có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, 559 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, huyện Tĩnh Gia có 455,61 km2 diện tích tự nhiên; số dân 307.304 người; có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 30 xã.

Phương án thành lập thị xã Nghi Sơn trên cơ sở toàn bộ 455,61 km2 diện tích tự nhiên, 307.304 người của huyện Tĩnh Gia hiện nay. Thành lập 16 phường thuộc thị xã Nghi Sơn trên cơ sở nguyên trạng 1 thị trấn và 15 xã thuộc huyện Tĩnh Gia.

Như vậy, tỉnh Thanh Hóa có 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện; 50 phường, 28 thị trấn và 481 xã. Trong đó, thị xã Nghi Sơn có 16 phường và 15 xã.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Uỷ ban Pháp luật cơ bản tán thành việc thành lập 3 thị xã và các phường trực thuộc 3 thị xã với đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Qua thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết về thành lập 3 thị xã nêu trên.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/6/2020.

Lê Sơn

Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.