Vận tải hành khách tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm

Kinh doanh
07:51 AM 01/07/2024

Tổng cục thống kê cho biết, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, vận tải hành khách ước đạt 2.312,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 17,9%).

Vận tải hành khách tháng 6/2024 ước đạt 375,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 3,4% so với tháng trước và luân chuyển 22 tỷ lượt khách.km, tăng 4,3%; quý II/2024 ước đạt 1.112,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 64,7 tỷ lượt khách.km, tăng 9,3%.

Vận tải hành khách tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm- Ảnh 1.

vận tải hành khách 6 tháng đầu năm ước đạt 2.312,1 triệu lượt khách vận chuyển. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, vận tải hành khách ước đạt 2.312,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 17,9%) và luân chuyển đạt 132,5 tỷ lượt khách.km, tăng 11,0% (cùng kỳ năm trước tăng 33,5%).

Vận tải hàng hóa tháng 6/2024 ước đạt 219,5 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 1,6% so với tháng trước và luân chuyển 43,0 tỷ tấn.km, tăng 1,1%; quý II/2024 ước đạt 642,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 127,5 tỷ tấn.km, tăng 11,0%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, vận tải hàng hóa ước đạt 1.263,0 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 16,3%) và luân chuyển 254,8 tỷ tấn.km, tăng 10,3% (cùng kỳ năm trước tăng 14,1%).

Doanh thu hoạt động viễn thông quý II/2024 ước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động viễn thông ước đạt 179 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 4,0%).

Chỉ số giá dịch vụ vận tải, kho bãi quý II/2024 tăng 0,76% so với quý trước và tăng 16,11% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá dịch vụ vận tải, kho bãi tăng 15,79% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Chỉ số giá dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ tăng 1,59%, trong đó dịch vụ vận tải đường sắt tăng 11,66%; dịch vụ vận tải đường bộ và xe buýt tăng 1,47%.

Chỉ số giá dịch vụ vận tải đường thủy tăng 2,77%, trong đó giá dịch vụ vận tải đường ven biển và viễn dương tăng 3,42% nguyên nhân do khủng hoảng hàng hải trên biển Đỏ làm tăng chi phí vận chuyển.

Chỉ số giá dịch vụ vận tải đường hàng không tăng 91,44%, chủ yếu do chi phí khai thác bay và nhu cầu đi lại tăng cao. Chỉ số giá dịch vụ kho bãi và các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ vận tải tăng 3,52%; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tăng 9,74%.

Quang Lộc (T/h)
Ý kiến của bạn