Vi phạm về họp báo có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Chính sách
06:03 PM 13/10/2020

Chính phủ vừa ban hành nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, trong đó quy định mức phạt tiền đối với vi phạm về họp báo.

Vi phạm về họp báo có thể bị phạt tới 200 triệu đồng - Ảnh 1.

Vi phạm về họp báo có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. Hình minh họa

Cụ thể, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản hoặc thông báo không đúng thời gian quy định.

Đối với hành vi họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận hoặc không đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí thì sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đồng đối với hành vi họp báo khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ.

Đối với hành vi họp báo có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì sẽ bị phạt tiền từ 30-50 triệu đồng (1).

Phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi họp báo có nội dung kích động bạo lực (2).

Đối với hành vi họp báo có nội dung gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 140-200 triệu đồng (3).

Đối với hành vi quy định tại (1), (2), (3) nêu trên, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

P. Thủy
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.