Hệ sinh thái Luật Điện tử - Bước đột phá trong việc chuyển đổi số ngành Luật

Hệ sinh thái Luật Điện tử - Bước đột phá trong việc chuyển đổi số ngành Luật

Mới đây, Công ty Công ty Cổ phần chuyển đổi số Evolaw đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Công ty luật Seal Law và ra mắt sản phẩm Hệ sinh thái Luật điện tử - một bước đột phá trong việc chuyển đổi số ngành Luật.