Ấm áp "bữa cơm không đồng" cho người dân cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ấm áp "bữa cơm không đồng" cho người dân cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, UBMTTQVN huyện Quỳnh Nhai, Ban Dân vận huyện ủy và các cơ quan khối đoàn thể đã vận động các cán bộ, đảng viên hỗ trợ kinh phí để nấu "bữa cơm không đồng" ủng hộ, giúp đỡ cán bộ y bác sĩ, lực lượng vũ trang và người lao động đang cách ly, phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung huyện Quỳnh Nhai.