An Giang: Giữ giao thông thông suốt trong trong mặt trận chống dịch Covid-19

An Giang: Giữ giao thông thông suốt trong trong mặt trận chống dịch Covid-19

Dưới sự khắc nghiệt của thời tiết, khói bụi, ô nhiễm và tiếng ồn, tất cả vẫn không ngăn được sự tập trung cao độ của những chiến sĩ An Giang luôn túc trực, dõi theo từng thông số, cuộc gọi, từng dòng xe lăn bánh để mọi thứ được ngay hàng thẳng lối.