Bắc Giang tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ

Bắc Giang tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ

Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng Công an tỉnh Bắc Giang, chủ công là lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tải trọng phương tiện vận tải đường bộ đã góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.