Bài toán cho sản phẩm Táo Sơn Tra ở huyện Bắc Yên

Bài toán cho sản phẩm Táo Sơn Tra ở huyện Bắc Yên

Những năm gần đây, quả Sơn Tra và các sản phẩm chế biến từ quả Sơn Tra được thị trường ưa chuộng cũng như đem lại giá trị kinh tế. Nhận thấy tiềm năng đó, huyện Bắc Yên đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách đầu tư phát triển sản xuất cây Sơn Tra.