Chi hội Đông y HCD - Chăm sóc sức khỏe bền vững

Chi hội Đông y HCD - Chăm sóc sức khỏe bền vững

Với sứ mệnh to lớn mang trên mình, Chi hội đông y HCD đang không ngừng nỗ lực, phát huy mạnh mẽ hơn nữa chức năng nhiệm vụ trong đơn vị, luôn tiên phong trong các hoạt động liên quan đến y tế trong Hội Đông y thành phố Hà Nội.