Chi hội trưởng Phụ nữ nhiệt tình với công tác hội

Chi hội trưởng Phụ nữ nhiệt tình với công tác hội

Không chỉ gương mẫu, nhiệt tình trong công tác hội, Chị Dừ Thị Dông - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Phiêng Ban, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La là một trong những chi hội trưởng luôn tích cực và sát cánh cùng hội viên phụ nữ tích cực làm kinh tế gia đình, tuyên truyền vận động chị em, gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ của hội đề ra.