Chính phủ yêu cầu tháo gỡ khó khăn hàng hóa cho địa phương có dịch Covid-19

Chính phủ yêu cầu tháo gỡ khó khăn hàng hóa cho địa phương có dịch Covid-19

Văn phòng Chính phủ vừa ra công văn số 1193 ngày 24/2/2021 về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19.